Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 945/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 19 sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia I. Umorzyć...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 19 sierpnia 2008 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., W ocenie Sądu cofnięcie skargi...

I OZ 227/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

postanowieniem z dnia 27 stycznia 2010 r., sygn. akt I SAB/Wa 333/09 umorzył postępowanie w sprawie ze skargi [...] - Spółka Jawna w P. na bezczynność Ministra Infrastruktury...
., Również wobec stanowiska samej skarżącej, która w odpowiedzi na wezwanie Sądu, z uwagi na wydanie w/w decyzji - ustanie bezczynności, wniosła o umorzenie postępowania...

I OZ 228/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

postanowieniem z dnia 27 stycznia 2010 r., sygn. akt I SAB/Wa 334/09 umorzył postępowanie w sprawie ze skargi [...] - Spółka Jawna w P. na bezczynność Ministra Infrastruktury...
., Również wobec stanowiska samej skarżącej, która w odpowiedzi na wezwanie Sądu, z uwagi na wydanie w/w decyzji - ustanie bezczynności, wniosła o umorzenie postępowania...

I OZ 226/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

postanowieniem z dnia 27 stycznia 2010 r., sygn. akt I SAB/Wa 335/09 umorzył postępowanie w sprawie ze skargi [...] - Spółka Jawna w P. na bezczynność Ministra Infrastruktury...
., Również wobec stanowiska samej skarżącej, która w odpowiedzi na wezwanie Sądu, z uwagi na wydanie w/w decyzji - ustanie bezczynności, wniosła o umorzenie postępowania...

II SA/Bd 214/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-06-30

niejawnym wniosku P.R. o cofnięcie skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2014 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
wznowienia postępowania o zwrot nieruchomości postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 (słownie: dwieście...

I SA/Gd 453/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-10

zastosowania prawa podatkowego postanawia 1. umorzyć postępowanie w sprawie; 2. zwrócić skarżącemu połowę uiszczonego wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 (sto) złotych. W dniu 8...
co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego., Pismem procesowym z dnia 25 sierpnia 2008 r. skarżący A.S. cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie...

V SA/Wa 1695/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-11

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwolnienia spod egzekucji zajęcia świadczenia emerytalnego...
postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącemu J. P. wpis sądowy od skargi w kwocie 100 zł (sto złotych), z kasy Wojewódzkiego Sądu...

III SA/Gd 589/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-11-21

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie stwierdzenia utraty ważności poświadczenia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych postanawia 1) umorzyć...
na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 12 maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie stwierdzenia utraty ważności poświadczenia...

III SA/Gd 592/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-11-21

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie stwierdzenia utraty ważności poświadczenia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych postanawia 1) umorzyć...
na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 12 maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie stwierdzenia utraty ważności poświadczenia...

III SA/Gd 591/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-11-21

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie stwierdzenia utraty ważności poświadczenia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych postanawia 1) umorzyć...
na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 12 maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie stwierdzenia utraty ważności poświadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100