Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 516/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

sprawy o stwierdzenie nieważność decyzji w postępowaniu o ustaleniu warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2009 r. Wojewódzki...
w Kaliszu nie przekazało w wymaganym terminie skargi z dnia 15 lipca 2008 r. na bezczynność tego Kolegium w załatwieniu żądania z dnia 6 maja 2008 r. stwierdzenia nieważności...

IV SA/Po 451/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-03

[...] lutego 2007r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy [...] nr [....] z dnia [...] września 2002r...
stwierdzenia nieważności decyzji jest samodzielnym postępowaniem administracyjnym, którego istotą jest ustalenie, czy dana decyzja dotknięta jest jedną z wad wymienionych w art...

III SA/Wa 1134/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

organ wskazał, że sprawy Skarżącego za lata 2004 - 2008 zakończyły się wydaniem decyzji odmawiających stwierdzenia nieważności decyzji oraz stwierdzeniem, że decyzje...
okoliczności uniemożliwiających stwierdzenie nieważności decyzji. Skarżący złożył od powyższych decyzji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy., SKO wyjaśniło, że w przypadku...

II SO/Po 1/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-23

Odwoławczemu w Kaliszu grzywny za nieprzekazanie do Sądu ich skargi z dnia 15 lipca 2007r. na bezczynność Kolegium w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza...
z odrębnymi wnioskami o stwierdzenie nieważności tej samej decyzji Burmistrza K. z [...]listopada 2005r. oraz utrzymującej ją w mocy decyzji Kolegium z dnia[...] lutego...

II SO/Op 13/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-10

strony o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 22 września 2009 r., całość akt organów obu instancji została przekazana do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wobec...
mają moc dowodową. Wnioskodawca wskazał nadto, że postępowanie zażaleniowe ma pierwszeństwo przed trybem nadzwyczajnym, jakim jest wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...

III SA/Łd 278/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-24

. [...] w [...] do rozpatrzenia wniosku K.K. o stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie nadania skarżącemu tytułu licencjata i wydania dyplomu w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu...
i Informatyki im. prof. [...] w [...] odmówił stwierdzenia nieważności decyzji własnej z dnia [...] i poprzedzającej ją decyzji z dnia [...] o odmowie nadania tytułu licencjata...

II SA/Wr 569/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-07

załatwienia sprawy, wskazując jednocześnie w uzasadnieniu, że fakt równoległego prowadzenia przez organ wyższego stopnia postępowania z wniosku strony o stwierdzenie nieważności...
inwestycji do czasu rozpatrzenia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego sprawy stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 9 października 2006 r. o odmowie udzielenia...

IV SA/Po 1217/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-03

Budowlanego z dnia [...] listopada 2020 r. o wszczęciu na wniosek H. S. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K...
. z dnia [...] grudnia 2016 r. o nakazie rozbiórki tymczasowego domku letniskowego. Podniesiono, że w świetle toczącego się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

IV SO/Wr 14/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-19

stycznia 1999 r. wraz z odsetkami oraz stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych wydanych po dniu 1 stycznia 1999 r. postanawia odrzucić wniosek skarżącego o wymierzenie...
ustalenia wysokości świadczeń emerytalnych wypłaconych po dniu 1 stycznia 1999 r. wraz z odsetkami oraz stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych wydanych po dniu 1...

III SA/Kr 1229/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-16

. Starosty i postanowienia Wójta Gminy z [...] 2005 r., Zdaniem skarżących stwierdzenie nieważności winno spowodować powrót do stanu pierwotnego, czyli powrót do działki...
w Krakowie z dnia 13 czerwca 2007 r. podniósł, że wobec stwierdzenia nieważności nie tylko decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego...
1   Następne >   +2   +5   +10   99