Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Gl 886/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-04

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego w C. z dnia...
w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...]. nr [...] ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków...

I SA/Łd 462/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-08-03

Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej podatek od spadków z tytułu...
[...] r. nr [...], odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.-G. z dnia [...] r...

III SA/Wa 969/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-25

Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania...
w mocy swoją decyzję z dnia [...] listopada 2017 r., odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego W. ('Naczelnik') z dnia...

III SA/Wa 3245/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-13

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość...
1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej: 'O.p.'), Skarżący wystąpił o stwierdzenie nieważności ostatecznej...

III SA/Wa 3244/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-13

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość...
pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej: 'O.p.'), Skarżąca wystąpiła o stwierdzenie nieważności ostatecznej...

I SA/Gl 1001/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od spadków i darowizn oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...] Dyrektor Izby...
Skarbowej w K. (dalej: DIS) utrzymał w mocy decyzję wydaną przez ten sam organ w dniu [...] r., nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu...

I SA/Gl 750/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-04

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od spadków i darowizn oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. (dalej: organ odwoławczy...
[...], nr [...], odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania...

III SA/Wa 3243/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-12

. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość...
jej winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania., W dniu 9 kwietnia 2016 r., powołując przepis art. 247 § 1 pkt 3 O.p., Skarżący wystąpił o stwierdzenie nieważności...

III SA/Wa 3242/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-12

. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia[...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość...
w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania., W dniu 9 kwietnia 2016 r., powołując przepis art. 247 § 1 pkt 3 O.p., Skarżąca wystąpiła o stwierdzenie nieważności...

I SA/Łd 464/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-03

ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustalającej zobowiązanie...
., [...] roku do Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. wpłynął wniosek doradcy podatkowego K.M. - pełnomocnika A. i J. małżonków K. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w S...
1   Następne >   +2   +5   +10   76