Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Go 732/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-20

i M.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza z dnia [...] marca 1996 r. Nr [...] ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za rok 1996 w kwocie...

I SA/Ol 196/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-10-15

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie podatku od środków...
transportowych oddala skargę. Wnioskiem z dnia 08.11.2007r. skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta, K. Ż. wniosła o stwierdzenie nieważności...

II FSK 2104/13 - Wyrok NSA z 2015-10-06

z dnia 20 września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie podatku od środków transportowych za 2007 r. oddala skargę...
Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 20 września 2012 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie...

II FSK 1459/13 - Wyrok NSA z 2015-05-27

Jakkolwiek podstawą stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz...
stwierdzenia nieważności naruszenie przepisów postępowania, nawet o charakterze rażącym, jeżeli sama treść decyzji odpowiada prawu (przepisom prawa materialnego). Naczelny Sąd...

II FSK 546/16 - Wyrok NSA z 2016-06-23

października 2012 r. nr sygn. akt [...] w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych...
: skarżący) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 4 października 2012 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie określenia...

II FSK 2879/12 - Wyrok NSA z 2014-11-27

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od środków transportowych za 2006 r. oddala skargę kasacyjną. 1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8...
Odwoławczego w Katowicach z dnia 23 listopada 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od środków transportowych za 2006 r., 2...

I SA/Kr 365/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-06

stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2006, r., 2007 r., 2008 r. , 2009 r., 2010 r., - skargi oddala...
września 2013 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych., Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następujących okolicznościach. Decyzjami...

II FSK 2878/12 - Wyrok NSA z 2014-11-27

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od środków transportowych za 2005 r. oddala skargę kasacyjną. I. Stan faktyczny i przebieg sprawy...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 23 listopada 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie podatku od środków...

II FSK 2881/12 - Wyrok NSA z 2014-11-27

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od środków transportowych za 2008 r. oddala skargę kasacyjną. I. Stan faktyczny i przebieg sprawy...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 23 listopada 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie podatku od środków...

II FSK 2880/12 - Wyrok NSA z 2014-11-27

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od środków transportowych za 2007 r. oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
23 listopada 2011 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie podatku od środków transportowych., Przebieg postępowania przed organami...
1   Następne >   +2   +5   +10   32