Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Gl 372/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-13

w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży w dniu [...] na podstawie aktu notarialnego Rep. [...] nr [...] nieruchomości., W uzasadnieniu decyzji Dyrektor Izby Skarbowej...
A. Z. zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży w dniu [...] nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego, decyzją z dnia...

I SA/Gl 112/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-25

, który spłacono przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości, a tym samym, czy poniesienie owych wydatków stanowiło realizację przesłanek zwolnienia podatkowego, określonych...
w wysokości [...]zł, z tytułu dokonanej w dniu [...] sprzedaży nieruchomości, położonej w K., składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi [...] i [...] o łącznej...

I SA/Wr 1169/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-20

Zamiejscowy w J. G. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości oddala skargę. Dyrektor Izby...
. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1999r. w kwocie [...] zł z tytułu sprzedaży nieruchomości., Z poczynionych ustaleń faktycznych stanowiących podstawę wydania...

II FSK 3228/14 - Wyrok NSA z 2016-11-29

. przed notariuszem, zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr [...] umowa przedwstępna sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w R., gmina S., składającej...
sprzedaży ww. nieruchomości o łącznej powierzchni czternastu hektarów trzydziestu czterech arów dziewięćdziesięciu trzech metrów kwadratowych). Z jej treści między innymi...

I SA/Sz 1426/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-14

, zgłaszając jej prowadzenie także w zakresie: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z zaświadczeniem REGON z 23...
czerwca 2005 r., Podatnik określił jako przeważający rodzaj działalności - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, działalność dodatkowa: kupno i sprzedaż nieruchomości...

I SA/Sz 1089/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-14

odpłatne zbycie) przychodu ze sprzedaży nieruchomości na enumeratywnie wskazane w art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. cele mieszkaniowe. Organ wskazał także, że zawarte...
pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości., Organ wyjaśnił również, że konstrukcja przepisu art. 21 ust. 30 u.p.d.o.f....

II FSK 95/05 - Wyrok NSA z 2006-01-05

podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości oddala skargę kasacyjną.. Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2004 r., I SA/Wr 1223/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
restrukturyzacyjnego w zakresie zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości., W uzasadnieniu wskazano, że decyzjami z dnia 27 grudnia 2002 r. Urząd...

I SA/Gl 955/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-12

ze sprzedaży nieruchomości. W związku z powyższym, postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu...
instancji ustalił, że podatnik dokonał w 2003 r. sprzedaży następujących nieruchomości:, 1. Umowa sprzedaży z dnia [...] 2003 r. - nieruchomość położona we wsi K. gmina S...

II FSK 1722/11 - Wyrok NSA z 2013-04-18

od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f.). W opinii skarżącego, przekazując środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości...
W. postanowieniem z dnia 15 czerwca 2005 r. stwierdził, iż stanowisko podatnika jest prawidłowe. W uzasadnieniu wskazano, że jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpiła w celu uzyskania...

I SA/Sz 88/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-19

tego lokalu środkami pochodzącymi ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku po zmarłym ojcu. W związku z tym, w jego ocenie, przychód uzyskany ze spadku w kwocie [...] zł...
potwierdzających jej prawo do zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e ustawy o podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   44