Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 832/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-12

niejawnym wniosku P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz do uiszczenia opłaty od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji...
egzekucyjnymi p o s t a n a w i a: 1) umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, 2) odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia...

II SA/Łd 1248/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-16

w dniu 16 marca 2012 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku B. B. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi B. B. na decyzję...
wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. ko B. B. wniosła skargę na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia...

III SA/Kr 872/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-05

niejawnym wniosku M. G. o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji...
: przywrócić termin do usunięcia braków formalnych skargi Sygn. akt III SA/Kr 872/13 POSTANOWIENIE Dnia 5 grudnia 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie...

III SA/Kr 875/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-05

niejawnym wniosku M. G. o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji...
gospodarowania na rok 2010 postanawia: przywrócić termin do usunięcia braków formalnych skargi Sygn. akt III SA/Kr 875/13 POSTANOWIENIE Dnia 5 grudnia 2013r. Wojewódzki...

III SA/Kr 874/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-05

niejawnym wniosku M. G. o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji...
: przywrócić termin do usunięcia braków formalnych skargi Sygn. akt III SA/Kr 874/13 POSTANOWIENIE Dnia 5 grudnia 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie...

IV SA/Wr 686/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-02

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku skarżącej pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem z dnia 7 lutego...
odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia : umorzyć postępowanie wszczęte wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd...

II SA/Bk 304/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-09-28

2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie z dnia [...] czerwca 2017 r. odrzucające skargę i wniosku o przywrócenie terminu do złożenia tego zażalenia...
. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia z dnia [...] lipca 2017 r. 1. Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2017 r. odrzucono skargę z uwagi na nie uiszczenie wpisu...

I SA/Wr 735/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-20

niejawnym w Wydziale I wniosku z dnia 15 grudnia 2017 r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi oraz zażalenia z dnia 15 grudnia 2017 r. na postanowienie...
: I. przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi; II. umorzyć postępowanie wszczęte zażaleniem z dnia 15 grudnia 2017 r.; III. uchylić pkt II postanowienia z dnia 15...

I SA/Wr 736/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-20

niejawnym w Wydziale I wniosku z dnia 15 grudnia 2017 r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi oraz zażalenia z dnia 15 grudnia 2017 r. na postanowienie...
., nr [...] w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki postanawia: I. przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi; II. umorzyć postępowanie wszczęte zażaleniem...

IV SA/Wa 3695/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

niejawnym wniosku A. S. o przywrócenie terminu do podpisania skargi w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października...
2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: umorzyć postępowanie w przedmiocie przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100