Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Rz 569/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-07

administracyjnych, zgodnie z którym, do uznania, że budowa budynku została zakończona nie jest niezbędne dopełnienie wymogów przewidzianych w prawie budowlanym. Powstanie obowiązku...
wskazanych w art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm., dalej: Prawo budowlane). Komentowany przepis stanowiąc...

I SA/Lu 245/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-11

r. poz. 716 t.j. ze zm.); dalej: 'u.p.o.l.', w zw. z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t.j. ze zm.); dalej: 'Prawo...
u.p.o.l. Budynkiem, w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem...

I SA/Lu 244/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-11

. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.); dalej: 'u.p.o.l.', w zw. z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.); dalej: 'Prawo budowlane...
Budynkiem, w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony...

I SA/Lu 246/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-11

r. poz. 1785 t.j. ze zm.); dalej: 'u.p.o.l.', w zw. z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 t.j. ze zm.); dalej: 'Prawo...
u.p.o.l. Budynkiem, w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem...

I SA/Ol 53/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-27

, Samorządowe Kolegium Odwoławcze przywołało definicję budynku z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Zgodnie...
oraz posiada fundamenty i dach. Organ wskazał ponadto na sformułowaną w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego definicję pojęcia budowli i zmiany tego przepisu w stanie prawnym...

I SA/Bd 555/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-02

położone w międzywałach' użytego w art. 12 ust. 1 pkt 10 u.p.r. organ odwołał się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm...
pkt 3 u.p.b., obiekty hydrotechniczne zaliczają się do budowli w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Natomiast w art. 16 ust. 1 pkt 16 i pkt 65 ustawy z dnia, 20...

I SA/Po 1079/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-07

w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm., dalej: 'P.b.'). Opiniowany obiekt budowlany jest budynkiem, ponieważ spełnia...
'. Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. pod pojęciem budynku należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale...

SA/Ł 1993/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-03-26

albo zdegradowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych. Natomiast terminy 'budowa' i 'modernizacja' są używane w przepisach prawa budowlanego; art. 3 pkt 6 ustawy...
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89, poz. 414/ za budowę uznaje wykonywane obiektów budowlanych w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę...

II FSK 496/17 - Wyrok NSA z 2019-02-15

. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm. - w skrócie: 'P.b.'). Wobec powyższego winny one być opodatkowane jak budowla, na podstawie art. 2 ust. 1...
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., o sygn. akt P 33/09, że odesłanie do przepisów prawa budowlanego oznacza wyłącznie odesłanie do przepisów ustawy Prawo...

I SA/Kr 148/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-19

budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach...
. Definicja ta odwołuje się zatem wprost do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze. zm; obecnie Dz.U. z 2019 r., poz. 1186; dalej...
1   Następne >   +2   +5   +10   43