Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

II SA/Go 816/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-10

przygotowawczy dla postępowania w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę i nie upoważnia do rozpoczęcia prac budowlanych. Tym samym w ocenie Sądu...

II GSK 1318/16 - Wyrok NSA z 2018-05-18

na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę nr [...] znak [...] z [...] września 2006 r. i decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę nr [...] znak...
[...] z [...] stycznia 2012 r. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z [...] lipca 2012 r. nr [...] udzielono pozwolenia na użytkowanie dotyczące sali klubowej powstałej...

V SA/Wa 735/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-05

inwestycji w budynku zabytkowym musi być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia na budowę od właściwego konserwatora zabytków, prace budowlane muszą być nadzorowane...

III SA/Gl 1735/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-30

, bo wywierają skutki w sferze praw lub obowiązków strony (pozwolenie na budowę, cofnięcie pozwolenia)., Do podobnych wniosków w zakresie wykonalności decyzji...

III SA/Łd 893/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-02

12 000 zł z tytułu urządzania gier na automacie typu HOT SPOT o nr 464 bez numeru poświadczenia rejestracji, bez numeru pozwolenia i umorzył postępowanie w tym zakresie...
, APEX o nr 816 oraz HOT SPOT o nr 464, bez numeru poświadczenia rejestracji, bez numeru pozwolenia, poza kasynem gry., Od powyższej decyzji spółka złożyła odwołanie...

II SA/Op 115/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-31

2013 r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania bez wymaganego pozwolenia gier na automatach o niskich wygranych na skutek sprzeciwu skarżącej...
w Opolu z dnia 20 grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania bez wymaganego pozwolenia gier na automatach o niskich wygranych...

III SA/Wr 464/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-06

w tym lokalu włączony do sieci i gotowy do gry automat HOT SPOT ADMIRAL (nr [...]) bez wymaganego zezwolenia. Jak ustalono, przedmiotowy automat ma budowę, konstrukcję i typowe...
., W szczególności, ta właśnie opinia - w ocenie Sądu - pełna i niebudząca wątpliwości, pozwoliła na ustalenie, ponad wszelką wątpliwość, że automat zezwala na prowadzenie...

III SA/Łd 914/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-08

poza kasynem gry na automacie o nazwie Apex o numerze [...], bez numeru poświadczenia rejestracji, bez numeru pozwolenia., W uzasadnieniu organ II instancji przedstawiając...
poza kasynem gry na automacie o nazwie Apex numer [...], bez poświadczenia rejestracji, bez numeru pozwolenia., Pismem z 28 lutego 2017 r. E. W. odwołała się od decyzji...

III SA/Łd 699/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-16

, bez numeru poświadczenia rejestracji, bez numeru pozwolenia oraz karę pieniężną w wysokości 12 000 zł z tytułu urządzania gry poza kasynem gry na automacie typu CSANI MONEY...
TRANSFERS bez numeru, bez numeru poświadczenia rejestracji, bez numeru pozwolenia., W odwołaniu od tej decyzji skarżąca wniosła o jej uchylenie w zakresie dotyczącym...

III SA/Łd 699/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-08

, bez numeru poświadczenia rejestracji, bez numeru pozwolenia oraz karę pieniężną w wysokości 12 000 zł z tytułu urządzania gry poza kasynem gry na automacie typu CSANI MONEY...
TRANSFERS bez numeru, bez numeru poświadczenia rejestracji, bez numeru pozwolenia., W odwołaniu od tej decyzji skarżąca wniosła o jej uchylenie w zakresie dotyczącym...
1   Następne >   +2   +5   +10   63