Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

I SA/Po 590/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-13

stycznia 2019 r. oraz przekroczeniem wartości dostępnego limitu pomocy de miniminis, w wysokości [...] zł, a także zobowiązał spółdzielnię do zwrotu kosztów operatu...
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 916 - w skrócie: 'u.p.p.u.p.w.') stanowi pomoc de...

OSK 416/04 - Wyrok NSA z 2004-08-26

do uzyskania własnego mieszkania. Z tego też względu spółdzielnie mieszkaniowe korzystają w szerokim stopniu z pomocy państwa i pomocy jednostek samorządu terytorialnego, m.in....
w postaci uzyskiwania terenów pod budownictwo., Państwo udziela też pomocy w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych - na podstawie ustawy z 30.11.1995 r. o pomocy...

K 6/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-02-12

obywatelskiej aktywności politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Wymienione rodzaje działalności są określone bardzo ogólnie, co oznacza, że wspólny czynny udział...
obywateli w życiu społecznym może przybierać w konkretnych sytuacjach bardzo rozmaitą postać i konkretne cele wspólnej działalności obywateli są także bardzo różne. Z treści...

III SA 1291-1292/95 - Wyrok NSA z 1996-03-27

się tylko pierwszą ratę wpłaconą przed otrzymaniem mieszkania. Późniejsze miesięczne wpłaty powiększają mienie społeczne Spółdzielni. W tym kontekście wpłaty dokonane...
przez członka spółdzielni kwota odpowiadająca różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomoc ze środków publicznych /umorzeniem...

I FSK 2157/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

. przepisu wkład mieszkaniowy odpowiada różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych...
budownictwa społecznego,, • infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - gminom., W art. 20 ww. ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach...

I FSK 2156/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

. przepisu wkład mieszkaniowy odpowiada różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych...
budownictwa społecznego,, • infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - gminom., W art. 20 ww. ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach...

I FSK 2154/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Oznacza to, że wkład budowlany stanowi różnicę...
- spółdzielniom mieszkaniowym,, • mieszkań pod wynajem - towarzystwom budownictwa społecznego,, • infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - gminom...

I FSK 2098/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Oznacza to, że wkład mieszkaniowy stanowi różnicę...
- spółdzielniom mieszkaniowym,, • mieszkań pod wynajem - towarzystwom budownictwa społecznego,, • infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - gminom., W art...

I FSK 2114/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

mieszkaniowy odpowiada różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych...
kosztów inwestycji. Kredytów tych udzielano na budowę:, • lokatorskich mieszkań - spółdzielniom mieszkaniowym,, • mieszkań pod wynajem - towarzystwom budownictwa społecznego...

I FSK 2118/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu...
na budowę:, • lokatorskich mieszkań - spółdzielniom mieszkaniowym,, • mieszkań pod wynajem - towarzystwom budownictwa społecznego,, • infrastruktury technicznej...
1   Następne >   3