Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6239 Inne o symbolu podstawowym 623 X

VI SA/Wa 26/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-07

się na paliwa paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy oraz olej do silników statków żeglugi...
nr [...]) wykazały, że oferowany w dniu kontroli olej napędowy (o numerze próbki [...]), nie spełnia wymagań jakościowych określonych w obowiązującym w dniu kontroli § 1 pkt 2...

VI SA/Wa 1987/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-18

ten, kto wytwarza, transportuje lub wprowadza do obrotu paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG) lub lekki olej opałowy niespełniający...
olej napędowy o numerze próbki [...], nie spełnia wymagań jakościowych określonych w obowiązującym w dniu kontroli rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19...

VI SA/Wa 1351/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-28

nr [...]) wykazały, że oferowany w dniu kontroli olej napędowy (o numerze próbki [...]), nie spełnia wymagań jakościowych określonych w obowiązującym w dniu kontroli § 1 pkt 2...
([...] lipca 2012 r.) olej napędowy (o numerze próbki [...]), nie spełnia wymagań jakościowych określonych w obowiązującym w dniu kontroli § 1 pkt 2 rozporządzenia, z uwagi...

VI SA/Wa 1097/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-24

. W ocenie laboratorium O. S.A. w P., najczęstszą przyczyną zaistniałej sytuacji jest zanieczyszczenie benzyny nawet minimalną domieszką oleju napędowego lub opałowego. Z kolei...