Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol

II SAB/Po 6/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-23

[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie w sprawie, II. zasądza od Starosty [...] na rzecz skarżącego kwotę 597 zł (pięćset...
do Starosty [...] (dalej odpowiednio również 'Starosta' lub 'organ') wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie, 'w jaki sposób realizowana jest obsługa...

II SAB/Wa 279/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-12

z dnia [...] września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej [...] p o s t a n a w i a: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w punkcie 1 odrzucił skargę W. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, a w punkcie 2...

II SAB/Wa 363/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-30

z dnia [...] września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej [...] p o s t a n a w i a: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. o udostępnienie informacji publicznej, a w punkcie 2 przyznał ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata P. R. kwotę 240 zł...

II SAB/Wa 256/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-25

wniosku z dnia [...] września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej [...] p o s t a n a w i a: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
informacji publicznej [...]. W dniu 2 stycznia 2012 r. skarżącemu doręczono odpis zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia...

II SAB/Wa 256/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-21

z dnia [...] września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej [...] p o s t a n a w i a: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Warszawie w punkcie 1 odrzucił skargę W. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, a w punkcie 2 przyznał ze środków budżetowych...

II SAB/Wa 246/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-21

z dnia [...] września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej [...] p o s t a n a w i a: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Administracyjny w Warszawie w punkcie 1 odrzucił skargę W. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, a w punkcie 2 przyznał ze środków...

II SAB/Wa 184/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-15

rozpoznania wniosku z dnia [...] sierpnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej [...] p o s t a n a w i a: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
. o udostępnienie informacji publicznej [...]. W dniu 31 października 2011 r. skarżącemu doręczono odpis zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu...

II SAB/Wa 347/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-02

W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] sierpnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej p o s t a n a w i a: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
[...] sierpnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej oraz przyznał ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego Ł...

II SAB/Wa 364/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-14

. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] sierpnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej p o s t a n a w i a: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
[...] sierpnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej oraz przyznał ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy...

II SAB/Wa 17/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-28

z dnia [...] grudnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej p o s t a n a w i a: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
informacji publicznej, a w punkcie 2 przyznał ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata P. R. kwotę 240 zł oraz kwotę 55,20 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   14