Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

I SA/Rz 31/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-25

z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych przed rozpoczęciem jej prowadzenia., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:, Wnioskodawca w latach 2010...
wykonywania zawodu w formie kancelarii adwokackiej. Wnioskodawca wskazał, że planuje rozpocząć działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie działalność prawnicza zgodnie...

VI SA/Wa 158/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-04

Sądowym, przepisy o rejestrze przedsiębiorców stosuje się do:, A. osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,, B. spółek cywilnych,, C. spółdzielni europejskich...
Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej 'przedsiębiorcami zagranicznymi'. E. N. wskazała...

II GSK 1998/13 - Wyrok NSA z 2014-12-17

, przepisy o rejestrze przedsiębiorców stosuje się do:, A. osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,, B. spółek cywilnych,, C. spółdzielni europejskich.', Prawidłową...
Rejestrze Sądowym wynika, że dotyczy on 'przedsiębiorstw zagranicznych', podczas gdy w odpowiedzi 'A' wskazano 'osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą'. Zakresy...

VI SA/Wa 1731/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-24

Notarialnej z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez aplikanta notarialnego oddala skargę...
prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze Kancelarii R. w D., Prezes Rady Izby Notarialnej w [...] pismem z dnia [...] stycznia 2010 r., poinformował skarżącą...

II GSK 28/10 - Wyrok NSA z 2011-03-02

dotyczące pytania nr 118., Pytanie nr 118 brzmiało następująco:, 'Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru...
'C', zaś skarżąca udzieliła odpowiedzi 'B'., Sąd I instancji podkreślił, że ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

II GSK 500/11 - Wyrok NSA z 2012-05-15

wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez aplikanta notarialnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
do Rady Izby Notarialnej w K. (dalej: organ I instancji) o wyrażenie zgody na kontynuację podczas aplikacji prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze...

VI SA/Wa 512/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-29

przez skarżącą pytanie nr 78 brzmiało: 'Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, zwana CEIDG...
działalności gospodarczej'., Organ wskazał, że prawidłową odpowiedzią na powyższe pytanie jest odpowiedź 'A', która oparta jest na treści art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2...

VI SA/Wa 483/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-15

odpowiedź., Zasadnicze wątpliwości Sądu wzbudziła również kwestia odpowiedzi na pytanie testowe nr 118, które brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej...
odpowiedzi jako prawidłową wskazano odpowiedz C, opartą na art. 72 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Skarżąca udzieliła odpowiedzi B...

VI SA/Wa 380/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-10

przedsiębiorców stosuje się do:, A. osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,, B. spółek cywilnych,, C. spółdzielni europejskich.', Prawidłową odpowiedzią...
państwowych;, 10. instytutów badawczych;, 11. przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej...

II GSK 1063/09 - Wyrok NSA z 2010-12-14

również kwestia odpowiedzi na pytanie testowe nr 118, które brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru...
C, opartą na art. 72 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Skarżąca udzieliła odpowiedzi B., Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   46