Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

II SAB/Wa 161/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

w dniu [...] sierpnia 2004 r. podjął zawieszone postępowanie w sprawie obiektów budowlanych, w tym m.in. na terenie dz. ewid. nr [...]. Poinformowała ona...
Budowlanego [...] do rozpoznania wniosku T. K. z dnia [...] sierpnia 2010 r. w terminie 30 dni od doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego...

IV SA/Gl 307/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-12

z dnia [...]r. Minister Sprawiedliwości zawiesił postępowanie w przedmiocie rozpoznania odwołania ze względu na istniejące w sprawie zagadnienie wstępne w postaci uprzedniego...
spośród wskazanych w punkcie 1 podmioty te zostały dopuszczone do postępowania w charakterze strony (tj. występowały w postępowaniu jako strony i zostały wymienione...