Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

II OZ 953/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-11

z dnia 19 czerwca 2018 r., gdyż stanowi ono zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie oraz stwierdza, że powyższe braki zarządzenia uniemożliwiły dokonanie wpłaty., Naczelny...
z dnia 19 czerwca 2018 r. Rozpatrzenie zażalenia nie stanowiło zagadnienia wstępnego albowiem było to postanowienie ostateczne i prawomocne a zatem wniesienie kolejnego...

I OZ 513/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-30

2016 r. zawieszające z urzędu postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Jest to zatem sprawa ze skargi na postanowienie wydane w postępowaniu...

II OZ 308/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-20

administracyjne w tym zagadnieniu wstępnym zostały przekazane wraz ze skargą do sądu i zostały zarejestrowane pod sygn. akt II SA/Kr 21/12. Wniesiono o uchylenie zaskarżonego...

II OZ 72/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

., gdyż kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne wobec zaskarżonego zarządzenia z dnia 26 października 2017 r. Ponadto w zarządzeniu nie wskazano jaki jest przedmiot tej sprawy, tj...

II GZ 606/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-21

sytuacji nie pobiera się wpisu od skargi, ponieważ najpierw trzeba rozstrzygnąć to zagadnienie wstępne o nieważności egzaminu adwokackiego., Naczelny Sąd Administracyjny...

I SA/Op 388/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-13

Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienie wstępnego przez inny sąd tj. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jakie toczy...

I SA/Op 389/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-13

Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienie wstępnego przez inny sąd tj. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jakie toczy...

II SA/Ol 781/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-30

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wskazano, iż przyczyną zawieszenia postępowania w oparciu o powołaną przesłankę nie może być okoliczność, którą...

II OZ 762/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

wstępne względem zarządzenia z 6 marca 2018 r., Podniesiono także, że konieczne jest zwolnienie z kosztów sądowych w części oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu...
turbin wiatrowych., W ocenie Stowarzyszenia nie zostało rozpoznane zażalenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. na zarządzenie z dnia 27 lipca 2017 r., które stanowi zagadnienie...

I SA/Łd 538/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-08-18

w sprawie o sygn. akt [...]. Przedmiotem tej sprawy była odmowa wydania skarżącemu zaświadczenia przez organ podatkowy. W związku z tym trudno mówić o zagadnieniu wstępnym...
wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości...
1   Następne >   +2   4