Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SA/Sz 1176/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-02-23

. i na tej podstawie, powołując się na cytowaną treść art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy o Służbie Więziennej, stwierdził, że K.B. nie spełnia warunków do przyznania równoważnika...
i który ponadto spełnia warunki lokalu mieszkalnego, a więc nadaje się do zamieszkania. W przeciwnym bowiem razie, tak jak interpretują to organy orzekające w sprawie, należałoby...

III SA/Gd 64/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-17

Więziennej funkcjonariuszowi w służbie stałej, który spełnia warunki do przydziału lokalu mieszkalnego, a który lokalu tego nie otrzymał na podstawie decyzji...
funkcjonariusz nie spełniał warunków do przydziału lokalu mieszkalnego ze względu na wyczerpanie przesłanki określonej w art. 187 pkt 3 ustawy., W związku z tym w sprawie...

I OSK 1229/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

ustawy o Służbie Więziennej, stwierdził, że K. B. nie spełnia warunków do przyznania równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania., Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej...
warunki lokalu mieszkalnego, a więc nadaje się do zamieszkania. W przeciwnym bowiem razie, tak jak interpretują to organy orzekające w sprawie, należałoby przyjąć...

II SA/Rz 1200/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-08

jednorazowo funkcjonariuszowi, który spełniał warunki do przydzielenia mu lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, a lokalu takiego nie otrzymał. Ponadto...
w służbie stałej, który spełnia warunki do przydziału lokalu mieszkalnego, a który lokalu tego nie otrzymał na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje...

I OSK 928/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

Sąd pierwszej instancji powołał się na uchwałę NSA z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt I OPS 7/08. Nadto funkcjonariusz nie spełniał warunków do przydziału lokalu...
o udzielenie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego - zakupu i wykończenia budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej położonego w W. przy ul...

I OSK 2473/16 - Wyrok NSA z 2018-09-25

w trwały zarząd określa art. 43 ust. 2 u.g.n. Warunki i tryb dopuszczalności wygaszenia trwałego zarządu są zawarte w art. 46 - 47 u.g.n., natomiast możliwość przekazania...
, a w szczególności do: 1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania; 2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy...