Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

II SA/Kr 1012/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2018r. znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu l...
. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003, Nr 164, poz...

I SA/Ol 728/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-23

dostosowania pojazdów do prowadzenia nauki jazdy wynika z treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów...
usług transportowych), to jednak nie każdy samochód ciężarowy może być wykorzystany do nauki jazdy. Bez spełnienia dodatkowych warunków jest to zupełnie niemożliwe., Ponadto...

I SA/Gl 1197/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

typ pojazdu, a w szczególności jego wyposażenie, odpowiada warunkom określonym w art. 66 u.r.d. i w regulaminach stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego...
przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (t.j....

I SA/Gl 1195/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

sprawdzeniu, czy dany typ pojazdu, a w szczególności jego wyposażenie, odpowiada warunkom określonym w art. 66 u.r.d. i w regulaminach stanowiących załączniki...
do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzonego w Genewie dnia 20...

I SA/Gl 1196/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

typ pojazdu, a w szczególności jego wyposażenie, odpowiada warunkom określonym w art. 66 u.r.d. i w regulaminach stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego...
przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (t.j....

I SA/Rz 110/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-05-17

). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów...
osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji., Zabudowa specjalna w postaci śmieciarki, zdaniem odwołującej się do tej kategorii należała. Na poparcie swoich...