Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

III SA/Wa 276/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-23

ustalającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym za 2021 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Skarżący G.L., S.L. wnieśli w niniejszej sprawie skargę na wskazaną...
pozasądowe'., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002r...

I SA/Gd 883/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-08

t a n a w i a umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 4 stycznia 2008 r. G.Z., F.Z. oraz M.P. wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku...
wskazał, że spadek po zmarłej G.Z. nabyli: M.P., M.P. oraz M. P., Pismem procesowym z dnia 2 lutego 2010 r. skarżący F.Z. wniósł o umorzenie postępowania., Odpowiednio...

I SA/Gd 882/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-08

a w i a umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 4 stycznia 2008 r. G.Z., F.Z. oraz M.P. wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku skargę...
, że spadek po zmarłej G.Z. nabyli: M.P., M.P. oraz M.P., Pismem procesowym z dnia 2 lutego 2010 r. skarżący F.Z. wniósł o umorzenie postępowania., Odpowiednio pismami z dnia 22...

III SA/Po 663/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-28

2011 postanawia : umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 19 września 2011 r. strona skarżąca złożyła oświadczenie o cofnięciu skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...
art. 60 i art. 161 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmian. ) umorzył...

III SA/Po 664/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-28

ustalenia podatku rolnego za rok 2010 postanawia : umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 19 września 2011 r. strona skarżąca złożyła oświadczenie o cofnięciu skargi...
( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmian. ) umorzył postępowanie w niniejszej sprawie. ...

I SA/Go 264/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-08-06

E.S., H.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku rolnego za 2014 r. oddala skargę...
za 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ramach sprawy [...] orzekło o uchyleniu zaskarżonej decyzji organu pierwszej instancji w całości i umorzyło postępowanie...

I SA/Lu 651/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-11

do ponownego rozpatrzenia., Natomiast organ I instancji decyzją z [...] umorzył postępowanie podatkowe 'w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego' z tytułu podatku...
zobowiązania podatkowego, z tytułu tych samych gruntów., Podstawą prawną umorzenia postępowania podatkowego był art. 208 § 1 O.p. W związku z tym trzeba przypomnieć, że w myśl...

I SA/Lu 654/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-11

do ponownego rozpatrzenia., Natomiast organ I instancji decyzją z [...] umorzył postępowanie podatkowe 'w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego' z tytułu podatku...
zobowiązania podatkowego, z tytułu tych samych gruntów., Podstawą prawną umorzenia postępowania podatkowego był art. 208 § 1 O.p. W związku z tym trzeba przypomnieć, że w myśl art...

I SA/Lu 652/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-11

rozpatrzenia., Natomiast organ I instancji decyzją z [...]. umorzył postępowanie podatkowe 'w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego' z tytułu podatku...
podatkowego, z tytułu tych samych gruntów., Podstawą prawną umorzenia postępowania podatkowego był art. 208 § 1 O.p. W związku z tym trzeba przypomnieć, że w myśl art...

I SA/Lu 653/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-11

do ponownego rozpatrzenia., Natomiast organ I instancji decyzją z [...] umorzył postępowanie podatkowe 'w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego' z tytułu podatku...
zobowiązania podatkowego, z tytułu tych samych gruntów., Podstawą prawną umorzenia postępowania podatkowego był art. 208 § 1 O.p. W związku z tym trzeba przypomnieć, że w myśl art...
1   Następne >   +2   +5   +10   37