Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 180/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-20

i złożył skargę kasacyjną od wyroku w tej sprawie, oddalającego skargę M. G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej o umorzeniu postępowania w sprawie żądania umorzenia...
postępowania windykacyjnego., Skarga kasacyjna zawierała wskazanie, że dotyczy wyroku w tej sprawie, z dnia [...], oddalającego skargę w sprawie umorzenia postępowania...

I OSK 158/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-19

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 19 kwietnia 2005 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym...
, iż nie zachodzą przeszkody do jej cofnięcia na mocy art. 161 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 61 i art. 193 oraz art. 232 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II OZ 457/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2015 r. o umorzeniu postępowania wszczętego wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych. Postanowieniem z dnia 5...
2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę kasacyjną z tej przyczyny, że od postanowienia o umorzeniu postępowania w kwestii wpadkowej jaką...

I SA/Go 980/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-02

[...] roku nr [...] przedmiocie : umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia : odrzucić skargę kasacyjną. l SA / Go 980 / 08, UZASADNIENIE, Skarżący A.B. złożył skargę na postanowienie...
Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...].10.2008 roku nr [...] z dnia [...].10.2008 roku, wydaną w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego, którym to postanowieniem...

II SA/Po 105/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-02

Wielkopolskiego z dnia [...] 2010 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego o ustalenie i wypłacenie odszkodowania na rzecz J. G. za działki gruntu położone w Ś...
sprawy jest umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne, a więc sprawa nie mająca...

I SA/Kr 606/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-23

, a nie umorzeniem postępowania. Postępowanie o przywrócenie terminu jest bowiem postępowaniem incydentalnym, a ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: 'p.p.s.a.') podstawę do umorzenia postępowania wskazuje w ściśle określonych przepisach (art. 118 § 2...

I SA/Kr 604/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-23

, a nie umorzeniem postępowania. Postępowanie o przywrócenie terminu jest bowiem postępowaniem incydentalnym, a ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: 'p.p.s.a.') podstawę do umorzenia postępowania wskazuje w ściśle określonych przepisach (art. 118 § 2...

I SA/Kr 607/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-23

, a nie umorzeniem postępowania. Postępowanie o przywrócenie terminu jest bowiem postępowaniem incydentalnym, a ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: 'p.p.s.a.') podstawę do umorzenia postępowania wskazuje w ściśle określonych przepisach (art. 118 § 2...

I SA/Kr 608/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-23

, a nie umorzeniem postępowania. Postępowanie o przywrócenie terminu jest bowiem postępowaniem incydentalnym, a ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: 'p.p.s.a.') podstawę do umorzenia postępowania wskazuje w ściśle określonych przepisach (art. 118 § 2...

I SA/Kr 605/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-23

, a nie umorzeniem postępowania. Postępowanie o przywrócenie terminu jest bowiem postępowaniem incydentalnym, a ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: 'p.p.s.a.') podstawę do umorzenia postępowania wskazuje w ściśle określonych przepisach (art. 118 § 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100