Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II FSK 509/13 - Wyrok NSA z 2014-09-05

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności z dnia 5 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Gl 192/12 w sprawie...
Skarbowej w K. z dnia 30 listopada 2011 r. o umorzeniu postępowania zażaleniowego w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej Skarżącemu...

II FSK 475/16 - Wyrok NSA z 2018-02-27

listopada 2012 r. nadającego rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Dyrektora UKS w B. z dnia 31 października 2012 r. Doręczenie tego postanowienia powinno...
nastąpić do rąk pełnomocnika ustanowionego i zgłoszonego w postępowaniu podatkowym, dla którego postępowanie w zakresie rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Rz 38/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-11

z dnia [...] listopada 2013r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok...
, i z dnia [...] listopada 2013r.: - nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku od towarów i usług za grudzień 2007r...

I SA/Łd 92/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-21

Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym...
. z dnia [...] r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia [...] r. określającej T. W. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...

II FSK 837/11 - Wyrok NSA z 2012-06-13

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
w wysokości 546.303 zł., Jako podstawę prawną nadania rygoru natychmiastowej wykonalności wskazano w uzasadnieniu postanowienia organu odwoławczego art. 239a oraz art. 239b § 1...

II FSK 3555/13 - Wyrok NSA z 2016-02-11

., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od T. P. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku kwotę...
., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 17 grudnia 2012 r. Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania...

I SA/Gl 370/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-17

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tegoż organu podatkowego z dnia [...] r., znak: [...], określającej małżonkom B. i K. H. zobowiązanie w podatku...
rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej tegoż organu podatkowego z dnia [...] r., znak: [...]. W tych ramach wskazał, że organ pierwszoinstancyjny...

I SA/Gl 550/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-21

[...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. oddala skargę. 1. Przedmiotem...
w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w M. (dalej: organ pierwszej instancji) z dnia [...] nr [...] o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Gl 243/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-05

zażalenia A.C. wniesionego na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...], Nr [...], nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia...
., Postanowieniem z dnia [...], znak [...], organ podatkowy I instancji nadał przedmiotowej decyzji wymiarowej rygor natychmiastowej wykonalności argumentując w uzasadnieniu...

I SA/Po 304/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-10

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę Postanowieniem z dnia 15 października 2010 r...
. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej jako: O.p.), nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, nr [...] z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   55