Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Łd 1380/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej wysokość...
. odmówiło A. G. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy M. z dnia [...]r. określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków...

I SA/Gl 50/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-28

a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W skardze na decyzję oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia M...
. Ł. zawarł m.in. wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu skarżący oświadczył, że, o zaskarżonej decyzji powziął...

I SA/Gl 51/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-28

a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W skardze na decyzję oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia M...
. Ł. zawarł m.in. wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu skarżący oświadczył, że, o zaskarżonej decyzji powziął...

I SA/Gl 45/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-28

a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W skardze na decyzję oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia M...
. Ł. zawarł m.in. wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu skarżący oświadczył, że, o zaskarżonej decyzji powziął...

I SA/Gl 46/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-28

a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W skardze na decyzję oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia M...
. Ł. zawarł m.in. wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu skarżący oświadczył, że, o zaskarżonej decyzji powziął...

I SA/Gl 48/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-28

a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W skardze na decyzję oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia M...
. Ł. zawarł m.in. wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu skarżący oświadczył, że, o zaskarżonej decyzji powziął...

I SA/Gl 47/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-28

a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W skardze na decyzję oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia M...
. Ł. zawarł m.in. wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu skarżący oświadczył, że, o zaskarżonej decyzji powziął...

I SA/Gl 54/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-28

a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W skardze na decyzję oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia M...
. Ł. zawarł m.in. wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu skarżący oświadczył, że, o zaskarżonej decyzji powziął...

I SA/Gl 49/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-28

a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W skardze na decyzję oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia M...
. Ł. zawarł m.in. wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu skarżący oświadczył, że, o zaskarżonej decyzji powziął...

I SA/Gl 52/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-28

a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W skardze na decyzję oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia M...
. Ł. zawarł m.in. wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu skarżący oświadczył, że, o zaskarżonej decyzji powziął...
1   Następne >   +2   4