Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-13

w Szczecinie z dnia 13 września 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. o odrzuceniu zażalenia...
bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 13 września 2012 r., - postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I OZ 993/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 września 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. o odrzuceniu zażalenia...
. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 13 września 2012 r., - postanowienie Wojewódzkiego Sądu...

I OZ 49/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi M. S. na decyzję [...] Kuratora Oświaty z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie...
na nieuiszczenie wpisu od skargi., Pismem z dnia 13 października 2014 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu...

II SA/Gd 522/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-07

skarżącego Z. T. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 lutego 2005 r. odmawiające...
skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W dniu 11 grudnia 2007 r. ( data stempla pocztowego) pełnomocnik skarżącego złożył zażalenie ( nazwane skargą kasacyjną...

I SA/Kr 438/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-30

niejawnym zażalenia W.G. na postanowienie WSA w Krakowie z dnia 25 lipca 2014 r. oraz wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na to postanowienie w sprawie...
spółki postanawia : 1. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie z dnia 25 lipca 2014 r., 2. odrzucić zażalenie...

II SA/Go 242/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-11

niejawnym wniosku J.P. o przywrócenie terminu do złożenia skargi oraz zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 maja 2019...
: 1. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi; 2. odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 14 maja 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie...

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-12-09

zażalenia R. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2014 r. odmawiające R. S. przywrócenia terminu do wniesienia zażaleń...
na : - na postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2013 r. o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia powtórnego zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 23...

IV SA/Po 265/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-05

t a n a w i a 1. odrzucić zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi, 2. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi. Pismem z 6...
o przywrócenie terminu 'do złożenia skargi'. Wyjaśnił, że nie podpisywał skargi ponieważ nie znał treści pisma. Ma chorą żonę jak również ma problem z orientacją w przepisach...

IV SA/Wr 263/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-01

oraz decyzje waloryzacyjne z lat 1999 do 2009 wskutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia oraz zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2010 r. sygn. akt IV SA/Wr 263/10 p o s t a n a w i a: I. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia; II...

IV SA/Po 244/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-21

. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 marca 2009 r. oraz jego wniosku o przywrócenie terminu...
o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2009 r.. /-/ I. Kucznerowicz Postanowieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100