Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol

II SA/Sz 284/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-03

Wojewody Z. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
roku do Urzędu Miasta S. Wydziału Architektury i Budownictwa wpłynął wniosek Prezydenta Miasta S. o udzielenie pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej elementy małej...

II SA/Wr 62/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-29

. z o.o. z/s we [...] na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
pozwolenia na budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Jak podał w uzasadnieniu decyzji odmownej, wezwał skarżącego inwestora do uzupełnienia wniosku...

II SA/Wr 60/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-29

pozwolenia na budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Jak podał w uzasadnieniu decyzji odmownej, wezwał skarżącego inwestora do uzupełnienia wniosku...
) oraz wyjaśnienia potrzeby i dopuszczalności ponownego wniosku, skoro uprzednio inwestor uzyskał pozwolenie na budowę dla takiej samej inwestycji. Braki formalne wniosku zostały...

II SA/Wr 61/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-29

pozwolenia na budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Jak podał w uzasadnieniu decyzji odmownej, wezwał skarżącego inwestora do uzupełnienia wniosku...
) oraz wyjaśnienia potrzeby i dopuszczalności ponownego wniosku, skoro uprzednio inwestor uzyskał pozwolenie na budowę dla takiej samej inwestycji. Braki formalne wniosku zostały...

II SA/Wr 55/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

z/s we [...] na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
', pozwolenia na budowę dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: linie zasilające WLZ od złączy kablowych na dz...

II SA/Wr 54/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

z/s we [...] na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
', pozwolenia na budowę dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: linie zasilające WLZ od złączy kablowych na dz...

II SA/Bd 426/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-11-08

ust. 3 ustawy Prawo budowlane konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę., W odwołaniu od powyższej decyzji A. S. zakwestionował stanowisko, iż wykonanie objętych...
zgłoszeniem robót wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, bowiem zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 9 Prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych...

II SA/Bk 582/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-06

działki, zatwierdzonym decyzją Starosty S. [...] z dnia [...] lutego 2021 r. udzielającą pozwolenia na budowę budynku rekreacyjnego i rozbiórkę budynku mieszkalnego...
nie wymagała pozwolenia na budowę ani zgłoszenia., P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. w zaskarżonej decyzji z dnia [...] marca 2022 r. podkreślił, iż organ...

II SA/Gd 821/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-19

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, stosownie do art. 29 ust. 2 pkt 9 Prawa budowlanego., Decyzją z dnia 27 czerwca 2011r. wydaną na podstawie art. 30 ust. 6 pkt...
w zbiorniku. Przywołując art. 29 ust. 2 pkt 9 Prawa budowlanego, zgodnie z którym pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonywaniu...

VII SA/Wa 1469/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie przepisów...
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę., W wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 26.11.2019 r. sygn. akt II SA/Rz 976/19 - wskazano, że kładka nad wodą płynącą nie stanowi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100