Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

IV SAB/Wa 23/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-19

dwadzieścia złotych), tytułem 22% podatku od towarów i usług 26,40 złotych (dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy). Postanowieniem z 6 grudnia 2007 r., sygn. akt IVSAB/Wa...

I OSK 97/09 - Wyrok NSA z 2009-09-29

oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów, (...) wymiar i pobór podatku od towarów i usług i pobór podatku akcyzowego, (...) rozpoznawanie, zapobieganie...
Przemysłu Tytoniowego i Spirytusowego Urzędu Celnego w Krakowie w stałym nadzorze podatkowym [...] S.A. sprawując szczególny nadzór nad prawidłowością obrotu towarami...

VII SA/Wa 2186/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-28

złotych) tytułem 22% podatku od towarów i usług łącznie kwotę 305 zł (trzysta pięć złotych). Szef Służby Cywilnej w 'Biuletynie Służby Cywilnej' N° 7/2005 zgodnie z art...

I OSK 258/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-14

i 60/100) podatku od towarów i usług - tytułem zwrotu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 19...

I OSK 259/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-14

i 60/100) podatku od towarów i usług - tytułem zwrotu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 19...

I OSK 260/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-14

i 60/100) podatku od towarów i usług - tytułem zwrotu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 19...

VI SA/Wa 830/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-16

(dwieście czterdzieści) złotych tytułem opłaty i kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych tytułem 22% podatku od towarów i usług. Zaskarżoną decyzją z dnia...

VII SAB/Wa 92/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

), w tym tytułem zastępstwa prawnego kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych), tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy...

I OSK 1606/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-25

stanowisko w służbie cywilnej postanawia: 1. oddalić skargę kasacyjną; 2. przyznać od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. S. wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług...

II SA/Wa 1065/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-09

, określonym w art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa...
z realizacją zadań oddziałów celnych dotyczących obejmowania towarów procedurami celnymi, regulowaniem ich sytuacji związanej z przywozem i wywozem oraz kontrolą celno-skarbową...