Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II SA/Wa 769/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-02

Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata Ł. P. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w wysokości 52,80 zł...
o należny podatek od towarów i usług w wysokości 52,80 zł, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. ...

III SA/Łd 384/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-12-09

/ przyznaje adwokat E. W., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł., przy ul. [...] kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złote, obejmującą podatek od towarów i usług...

I SA/Ol 466/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-27

: uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług postanawia : przyznać prawo pomocy w zakresie...
takie wydatki jak: usługi prawne - na kwotę 113.182,83 zł, usługi łączności- na kwotę 58.313,64 zł, czynsze i dzierżawy - na kwotę 192.532,48 zł zł, usługi różne na kwotę 350...