Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

I SA/Sz 452/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-10

. nr [...], [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...
. nr [...], [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł...

IV SA/Po 1214/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-17

, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się osobę fizyczną...
Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2018, poz. 1509). Należy zauważyć...

II SA/Gl 959/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-13

, a od dwóch miesięcy jest zatrudniona. Do druku formularza dołączona została informacja o dochodach oraz zaliczkach pobranych na podatek dochodowy, wystawiona przez Powiatowy Urząd...

IV SA/Wa 1135/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-05

, bez przerwy działalność gospodarczą pod tym adresem i rozlicza w dzielnicy podatki dochodowe;, naruszenie art. 78 § 2 K.p.a., które mogło mieć wpływ na wynik sprawy i w ocenie...
oraz prowadzenia działalności gospodarczej i płacenia podatków dochodowych przez skarżącego., Konkludując pełnomocnik skarżącego wniósł o uchylenie decyzji obu instancji. Jednocześnie...

II SA/Gl 1370/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-20

wynagrodzenie w kwocie [...] zł brutto miesięcznie, co zostało również potwierdzone w treści informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11...

II OSK 3143/14 - Wyrok NSA z 2016-09-08

, bez przerwy działalność gospodarczą pod tym adresem i rozlicza w dzielnicy podatki dochodowe;, - naruszenie art. 78 § 2 K.p.a., które mogło mieć wpływ na wynik sprawy...
dokumentów:, 1. wydruku przelewu zapłaty podatku dochodowego z tytułu prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej z siedzibą w W. przy ul. O. na rachunek Urzędu...

II OSK 281/09 - Wyrok NSA z 2010-02-10

wyroku sądu cywilnego, skarżąca może podlegać obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje,, Skarga kasacyjna nie zasługiwała...

IV SA/Wa 1615/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-13

, że uczestniczka dokonuje rocznego rozliczenia podatku dochodowego w różnych urzędach skarbowych, organ winien również sprawdzić, czy i gdzie uczestniczka jest zameldowana...

II SA/Go 827/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-08-12

ustalono także, że posiada mieszkanie w miejscowości [...], tego adresu dotyczy umowa najmu lokalu, korespondencja dotycząca podatku dochodowego i dodatku solidarnościowego...
z przepisami u.e.l. jest to zresztą niemożliwe) i nie musi z nich korzystać. Także okoliczność, iż B.U. rozlicza się z podatków przed niemieckim urzędem podatkowym oraz iż pobiera...

II SA/Rz 1596/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-22

z posiadanych rachunków bankowych, kserokopii rachunków za prąd, gaz i czynsz oraz kserokopii deklaracji na poczet podatku od towarów i usług za ostatnie trzy okresy płatności...
: 12,39 zł, 78,13 zł, 0,02 zł oraz 3 zł, a także deklaracje dla podatku od towarów i usług za maj, czerwiec i lipiec 2015 r. z wykazaną podstawą opodatkowania w maju 2015...
1   Następne >   2