Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II OSK 876/20 - Wyrok NSA z 2020-07-06

' oraz art. 75 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) w związku z art. 300 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r...
. 300 ust. 1 ustawy Prawo wodne nakazuje stosowanie przepisów Działu III ordynacji podatkowej do ponoszenia opłat za usługi wodne, przy czym uprawnienia organów podatkowych...

II SA/Łd 359/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800) w związku z art. 300 ust. 1 u.p.w. w wysokości 6,50 zł; 2. za II kwartał - w terminie...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej jako: 'Ordynacja podatkowa'. Dodała przy tym, że jakkolwiek art. 300 ust. 1 u.p.w....

II SA/Łd 360/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

informacji rocznej (art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800) w związku z art. 300 ust. 1 ustawy Prawo...
24 stycznia 2019 r. brak jest podstaw do zastosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej jako: 'Ordynacja...

II SA/Rz 1464/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-12-12

podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm. - dalej Ordynacja podatkowa) - zaliczył dokonane 3 marca 2023 r. i 24 marca 2023 r. wpłaty na poczet zarówno zaległości w opłatach...
na powyższe postanowienia, Gmina zarzuciła naruszenie powołanych w ich podstawie prawnej przepisów Ordynacji podatkowej, polegające na bezpodstawnym wydaniu postanowień...

II SA/Łd 358/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

: 1. za I kwartał - w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji rocznej (art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U....
rocznej z dnia 24 stycznia 2019 r. brak jest podstaw do zastosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej...

II SA/Rz 831/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-11-09

Ordynacji podatkowej dla opłat za usługi wodne i opłat podwyższonych, a to oznacza ich stosowanie wprost, albo z pewnymi modyfikacjami, albo że nie mogą być w ogóle...
, jego formę i terminy płatności, to należy w pierwszej kolejności stosować te przepisy przed normą ogólną wyrażoną w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z zasadą lex...

II SA/Rz 691/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-10-24

jego wysokość., Art. 300 ust. 1 P.w. zawiera odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej dla opłat za usługi wodne i opłat podwyższonych...
te przepisy przed normą ogólną wyrażoną w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali, albowiem przepis szczególny unormował...

II SA/Rz 664/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-09-28

P.w. zawiera odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej dla opłat za usługi wodne i opłat podwyższonych, a to oznacza ich stosowanie...
wyrażoną w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali, albowiem przepis szczególny unormował tą sytuację w sposób odmienny...

II SA/Rz 663/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-09-28

decyzji ustalającej jego wysokość., Art. 300 ust. 1 P.w. zawiera odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej dla opłat za usługi wodne...
kolejności stosować te przepisy przed normą ogólną wyrażoną w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali, albowiem przepis...

II SA/Rz 715/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-10-27

do odpowiedniego stosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej dla opłat za usługi wodne i opłat podwyższonych, a to oznacza ich stosowanie wprost, albo z pewnymi...
Ordynacji podatkowej, zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali, albowiem przepis szczególny unormował tą sytuację w sposób odmienny niż przepis ogólny. Podobnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   72