Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Po 955/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-01

, ze zm.) oraz art. 70 i art. 79 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) postanowił umorzyć postępowanie w sprawie...
Ordynacji podatkowej. Przepisy działu III Ordynacji podatkowej mają zastosowanie do sprawy, gdyż wynika to z art. 67 ustawy o finansach publicznych (do spraw dotyczących...

III SA/Lu 242/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-21

III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)., Organ wyjaśnił również, że do środków publicznych stanowiących...
z tym w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i działu III Ordynacji podatkowej, do których odsyła art. 67 ustawy o finansach...

III SA/Lu 240/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-06

Kodeksu postępowania administracyjnego i działu III Ordynacji podatkowej, do których odsyła art. 67 ustawy o finansach publicznych, a zatem wniosek o zwrot części opłaty...
zastosowania w niniejszej sprawie przepisów Ordynacji podatkowej wskazując, że żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra...

III SA/Lu 304/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-11

. zm.) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)., Organ wyjaśnił...
pojazdów kart. W związku z tym w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i działu III Ordynacji podatkowej...

II SA/Sz 706/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-09

., na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.), dalej 'O.p.' oraz art. 2 pkt 7, art. 5 ust. 1, art...
Spółki;, - art. 12 ustawy Prawo przedsiębiorców i odpowiadającego mu art. 121 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez prowadzenie postępowania w sposób niebudzący zaufania...

I SA/Lu 783/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-12

w związku z art. 72 § 1 pkt 1 oraz art. 75 § 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu...
instancji są dotknięte wadą skutkującą ich nieważnością w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60...

I SA/Lu 709/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-18

.- Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu odwołania W. S., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] lipca 2006 r...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm. /. Stwierdzenie podstawy nieważności decyzji administracyjnej wyczerpuje...

III SA/Wr 613/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-21

Ordynacji podatkowej., W odpowiedzi na to wezwanie organ, pismem z dnia [...] lipca 2014 roku, odmówił wnioskowanego zwrotu i podtrzymał swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia...
[...] czerwca 2014 r. Podniesiono także w tym piśmie, że zgodnie z art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie...

III SA/Lu 253/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-11

. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm...
przepisy działu III Ordynacji podatkowej, a zatem wniosek o zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu należało rozstrzygnąć zgodnie z art. 104 § 1 k.p.a. poprzez...

III SA/Lu 104/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-14

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)., Po otrzymaniu takiej odpowiedzi skarżący pismem z dnia 2 stycznia 2012 r...
postępowania o zarejestrowanie pojazdu, jak i w sprawie o zwrot opłaty za kartę pojazdu nie mają zastosowania przepisy Ordynacji Podatkowej, bowiem nie zostały wymienione...
1   Następne >   +2   +5   +10   100