Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

II FSK 3273/17 - Wyrok NSA z 2019-08-28

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015, poz. 613 ze zm.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa', nałożył na nią karę porządkową w wysokości 600 zł., W zażaleniu...
w zw. z art. 219 Ordynacji podatkowej, przez brak przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego co do przesłanek zawartych w art. 262 § 1 pkt 2 tej ustawy (podmiot...

II SA/Bd 41/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

się do organu administracji weterynaryjnej o zapłatę odsetek, należnych w związku ze zwrotem kary pieniężnej, powołując się na przepisy Ordynacji podatkowej., Decyzją...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa., [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie uwzględnił odwołania wniesionego od decyzji organu I instancji. W uzasadnieniu...

IV SA/Wa 2984/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-03

i określenie odsetek w prawidłowej wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek...
Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej...

IV SA/Wa 2985/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-03

zaskarżonego postanowienia i określenie odsetek w prawidłowej wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez...
pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa...

IV SA/Wa 2906/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

odsetek w prawidłowej wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia...
podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej, do dnia...

IV SA/Wa 2926/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów zawieszenia ich naliczania. W uzasadnieniu...
zażalenia wskazał, że Wojewoda [...] dokonując naliczenia odsetek nie wziął pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę...

IV SA/Wa 2904/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

zaskarżonego postanowienia i określenie odsetek w prawidłowej wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez...
przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 §...

IV SA/Wa 2923/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów zawieszenia ich naliczania...
. W uzasadnieniu zażalenia wskazał, że Wojewoda [...] dokonując naliczenia odsetek nie wziął pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek...

IV SA/Wa 2934/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

w prawidłowej wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów...
zawieszenia ich naliczania. W uzasadnieniu zażalenia wskazał, że Wojewoda [...] dokonując naliczenia odsetek nie wziął pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

IV SA/Wa 2903/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

i określenie odsetek w prawidłowej wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek...
Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   88