Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

III SA/Gl 1752/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-04

naruszającej wspólnotową zasadę konkurencyjności,, - 5) art. 14c ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm...
. - dalej jako 'Ordynacja podatkowa' lub 'O.p.') poprzez wydanie pisemnej interpretacji, w sentencji której organ podatkowy uznał stanowisko podatnika w całości...

I OSK 1812/19 - Wyrok NSA z 2020-06-19

odnoszące się do ulg przewidzianych w art. 67a ustawy - Ordynacja podatkowa, w których ustawodawca także nakazał rozważać udzielenie ulgi w przypadkach uzasadnionych 'ważnym...
). Dobrodziejstwo przewidziane w art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa ma charakter wyjątkowy i może być stosowane jedynie do przypadków nadzwyczajnych, szczególnych. Organ...

II SA/Ke 593/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-10-25

z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw, a ponadto...
pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających., Zarzut...

II SA/Bd 882/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-13

odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...

II SA/Bd 850/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-20

i w wysokości określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Art. 40 ust. 2 ustawy o emeryturach...

II SA/Bd 876/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-19

należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz...

II SA/Bd 844/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-07

za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Art. 40...

II SA/Bd 834/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-07

należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz...

II SA/Bd 853/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-20

, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Art. 40 ust. 2 ustawy...

II SA/Op 237/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-08-02

tym nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej., W kontekście zarzutów skargi, oceniając w pierwszej kolejności legalność działań podejmowanych w niniejszej sprawie...
1   Następne >   2