Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6122 Rozgraniczenia nieruchomości X

II SA/Bk 542/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-08-10

kwartalnie), telefony i Internet - 181,92 zł, gaz butla - 50 zł, ciepła woda użytkowa podgrzewana olejem opałowym - 141,66 zł (1.700 zł rocznie), opał do CO (węgiel) - 233,33...

I OZ 65/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

tak, jak i za butle gazowe, podobnie za olej do samochodu, który kosztował 200 zł i przeglądy pojazdów, których koszt wyniósł po 100 zł. Do przedmiotowego pisma skarżąca dołączyła...
poniesionych wydatków na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny, takich jak: opłata za wodę, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gaz, zakup paliwa opałowego...

IV SA/Wa 2043/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-15

tak, jak i za butle gazowe, podobnie za olej do samochodu, który kosztował 200 zł i przeglądy pojazdów, których koszt wyniósł po 100 zł. Do przedmiotowego pisma skarżąca dołączyła...
paliwa opałowego (węgiel, miał) zakupionego na łączną kwotę 3.470 zł, a także wysokości wydatków na środki czystości oraz odzież, obuwie, artykuły spożywcze oraz opłata...