Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II OZ 491/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-12

sądowych. Postanowieniem z dnia 28 marca 2013 r. Sąd odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy wobec nieujawnienia źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych...

I SA/Lu 78/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-08-29

być w niej odnotowane. Z faktu więc, że korespondencja dotycząca skargi M. U. nie została w tym wykazie ujawniona, należy wnioskować, że nie została ona wysłana., Za wiarygodny...
potwierdzenie przez ten Sąd odbioru paczki numer [...] w dniu 28 czerwca 2004 roku. Jeśliby bowiem dokument ten miał stanowić wiarygodne źródło informacji o zawartości paczki...

I OZ 1048/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-26

r. wezwano Stowarzyszenie m.in. do przedstawienia sprawozdania finansowego, bądź też innego dokumentu z którego wynika, jakie są źródła finansowania Stowarzyszenia...
oraz ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym zasad reprezentacji Stowarzyszenia, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia nie jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji...

II GSK 2737/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

do sądów, nie są upoważnione do dokonywania oceny legalności i zgodności aktu prawnego niższej rangi niż ustawa z Konstytucją., WSA podkreślił, że wprawdzie ujawnienie...
upoważnień ustawowych, tj. aktami indywidualno-konkretnymi. Przewidziane w Rozdziale III Konstytucji RP zamknięcie systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego oznacza...

II SA/Gd 436/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-12-01

się z wartością ujawnioną w dokumencie przyjęcia środka trwałego., Z kolei Burmistrz Miasta i Gminy ustosunkowując się do twierdzenia skarżącego, iż nie udostępniono mu wszystkich...
bowiem także pytania dotyczące projektu, pozwolenia na budowę, miejsca usytuowania mostu, wykonawcy inwestycji i źródeł jej finansowania. Z kolei w piśmie z dnia 14 kwietnia 2004 r...

II SA/Bk 190/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-05-27

[...] stycznia 2007 r. stwierdzające, że opis stosowanych źródeł, urządzeń, czasu i sposobu ich obsługi oraz okres narażenia wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo przekroczeń...
dochodzenie epidemiologiczne i nieodpowiadające prawdziwym potrzebom sprawy'. W świetle powyższego organ nie dokonał ujawnienia okoliczności wskazujących na jednoznaczne...

I SA/Lu 615/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-01-09

na przesłanie skargi M. U. do Sądu z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy, gdyż jeżeli miałby to być dokument zawierający wiarygodne źródło informacji o zawartości paczki...
, że w ujawnionym przez organ celny wykazie wysyłanej z Referatu Przeznaczeń Celnych korespondencji z dnia [...]r. wynika, że do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie został...

II SO/Wa 46/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-25

z którego wynika, jakie są źródła finansowania Stowarzyszenia. Ponadto poinformował Stowarzyszenie w jakim celu potrzebne są powyższe dokumenty oraz zapewnił, ze nie zostaną...
również zauważyć, że stosownie do postanowień statutu Stowarzyszenia oraz ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym zasad reprezentacji Stowarzyszenia, Prezes Zarządu Krajowego...

I OZ 56/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-17

skargi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę w sprawie przewlekłości wniosku o ujawnienie danych osobowych. Uzasadniając swoje żądanie wnioskodawca wskazał...
kilkaset razy komunikował się z organem w zainicjowanych przez niego sprawach, za pomocą różnych źródeł kontaktu, a w przedmiotowej sprawie nie udzielił odpowiedzi na wysłaną...

II SO/Wa 59/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-13

z tego względu nie podlega ujawnieniu ich wynagrodzenie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Stosownie do treści art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę...
skarżonego (organu w szerokim rozumieniu, innymi słowy: przeciwnika skarżącego) w postępowaniu przed tym organem ma samodzielne źródło w art. 32 p.p.s.a. (zob.: B. Adamiak...