Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

I SA/Go 1101/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-04

dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanowił: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych. Przedmiotem...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., W związku ze skargą skarżąca wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych. Z oświadczenia o jej stanie rodzinnym, majątku...

II SA/Wa 3146/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu ' (zapis w Karcie zakresu obowiązków i uprawnień z dnia [...] kwietnia 2016 r., punkt III. 13). Ponadto...

III SA/Gd 813/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-07

oraz popełnił czyn będący przewinieniem dyscyplinarnym polegającym na nieprzestrzeganiu etyki zawodowej -po zażądaniu od funkcjonariuszy przekazania i ujawnienia źródła...

II SA/Wa 1534/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-24

znajdującym się naprzeciwko przedniego fotela pasażera, został ujawniony, m.in. dowód osobisty wydany na rzecz I. K. Na podstawie dokumentacji uzyskanej w ramach...
ujawnił dowód osobisty I. K. Dokument ten leżał luzem wśród innych znajdujących się tam rzeczy w tym dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. W chwili ujawnienia dokumentu...

II SA/Wa 950/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-06

w systemie pozycjonowania, a także ustalenia dokładnej godziny jaka została ujawniona przez funkcjonariusza sprawdzającego służbę obwinionego w oparciu o wiarygodne źródła...
. i czynności związanych z ujawnionymi przez te osoby wykroczeniami oraz jednej interwencji zleconej pod adresem: ul. [...], podjętej w czasie: 12.40 - 12.55) - które powinny...

I OSK 1094/16 - Wyrok NSA z 2018-03-15

jako przychód ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym za 2014 r., Zdaniem Sądu organ przedwcześnie zakwalifikował postępowanie skarżącego jako naruszające dyscyplinę służbową i zasady...
przez kuratora uszczerbek finansowy, nie dając po jego stronie żadnego rzeczywistego przysporzenia majątkowego, nie stanowi on zatem przychodu, nie wymaga więc ujawnienia...

II SA/Wa 4159/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-05

. w 2018 r. i w 2021 r. brał udział w jednej czynności służbowej polegającej na przeszukaniu, pod kątem ujawnienia materiałów wybuchowych, która dała wynik pozytywny...
, restauracji, uniwersytetu, szkoły sądu), pod kątem ujawnienia materiałów wybuchowych, w których we wskazanym we wniosku okresie M. G. brał udział, nie zakończyły się ujawnieniem...

II SA/Wa 1215/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-29

[...] i [...], mającej miejsce w czasie od godziny 11.05 do godziny 11.25, podjętej w związku z ujawnionym wykroczeniem popełnionym przez W. K., odstąpił od dokonania...
w czasie od godziny 11.25 do godziny 11.40, podjętej w związku z ujawnionym wykroczeniem popełnionym przez M. K., odstąpił od dokonania sprawdzenia w Bazie KSIP wskazanej...

III SA/Łd 951/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-23

Policji w P., po skierowaniu przez niego na miejsce zdarzenia drogowego, nieprawdziwą informację o nieujawnieniu samochodu w przydrożnym rowie, na odcinku drogi pomiędzy...
wykonywanych z M.R., zatrzymanym jako sprawca rozboju, 24 listopada 2020 r. nadkom. A.A. przeglądając zawartość skrzynki sms-ów w telefonie M. R. ujawnił sms-y...

II SA/Wa 2126/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

., poz. 2067 ze zm., zwana dalej: 'u.P.'): ujawniono istotne dla sprawy okoliczności, które nie były znane w toku postępowania dyscyplinarnego, orzeczenie wydano...
dyscyplinarnego znacznej części źródeł dowodowych, brak dokumentacji w sprawie związanej ze zdarzeniami wymienionymi w notatce Skarżącego, brak weryfikacji zeznań świadka Pana...
1   Następne >   +2   +5   +10   29