Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

OPS 2/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-09-08

za niezgodny z samą Konstytucją i odmówić mu waloru źródła prawa /por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2002 r. K 33/01 - OTK ZU-A 2002 nr 4 poz. 44/., Ubocznie...
co do charakteru działań podejmowanych przez organy kontroli, w następstwie ujawnienia naruszenia przez przedsiębiorcę zasad, o jakich mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy. Jedno...

VI SA/Wa 1755/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19

Rzeczypospolitej Polskiej jako źródło powszechnie obowiązującego prawa., Organ wskazał ponadto, że nie kwestionuje faktu konieczności wymiany liczydeł, jak również innych...
argumentów powoływanych przez stronę, co nie zmienia faktu, iż decyzja z dnia [...] lutego 2003 r. zawiera wadę, wskazaną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., której ujawnienie...

II GSK 870/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

[...], podczas gdy zostały one wyprodukowane na terenie powiatu [...], co wprowadza w błąd konsumenta co do źródeł i miejsca pochodzenia, wytworzenia i produkcji i jest niezgodne...
[...], co wprowadza w błąd konsumenta, co do źródeł i miejsca pochodzenia, wytworzenia i produkcji., Za niezasadny organ odwoławczy uznał zarzut naruszenia przez organ...

II GSK 2000/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości /art. 28 ust. 2 pkt 4/, stwierdzenie nieprawidłowości skutkuje przekazaniem zaleceń pokontrolnych i wezwaniem do usunięcia...
, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji., Ustawa o jakości handlowej w art. 15 pkt 1, a ustawa o bezpieczeństwie żywności /.../ w art. 50 - zawierają...