Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 429/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów oddala skargę...
), na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]'04.2006r., nr '[...]' w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł...

I SA/Ol 428/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów oddala skargę...
, nr '[...]' w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów w Spółce z o.o. 'A' z siedzibą w O., utrzymał w mocy...

II FSK 342/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od S. J. na rzecz Dyrektora Izby...
zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów., Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że zaskarżonym postanowieniem organ...

II FSK 341/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. J. na rzecz Dyrektora Izby...
zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów., W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż w dniu 7 stycznia 2006 r. M. J. zwróciła się do Naczelnika...

I SA/Kr 94/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-16

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. postanawia: sprostować...
wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób...

I SA/Kr 1968/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-27

zobowiązania podatkowego od dochodów, z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych...
Skarbowej z 15 września 2011r. ustalające M.D. wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...

I SA/Kr 1660/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-07

[...] w zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu...
źródłach przychodów za 2005 r.' słowami 'w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r.'. . Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi J.P. na decyzję Dyrektora Izby...

I SA/Kr 1601/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-14

ze skargi J.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z nieujawnionych źródeł...
przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską...

I SA/Kr 1600/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-14

ze skargi J.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z nieujawnionych źródeł...
przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską...

III SA/Wa 2303/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 r. w kwocie 59.502,00 zł., Z motywów zaskarżonej decyzji wynika, że decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. Dyrektor izby...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 r. w kwocie 59.502,00 zł., Na powyższą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100