Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II GSK 1645/17 - Wyrok NSA z 2017-06-29

jako tajemnica przedsiębiorstwa wskutek ujawnienia źródła jej pochodzenia uzasadnione byłoby wyłączenie informacji dotyczących tego źródła., Sąd I instancji podkreślił, że Prezes...
jawności postępowania, umożliwiając postanowieniem ograniczenie pozostałym stronom prawa wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie go skutkowałoby ujawnieniem...

II GSK 546/15 - Wyrok NSA z 2016-08-02

ujawnienia informacji zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa wskutek ujawnienia źródła jej pochodzenia uzasadnione byłoby wyłączenie informacji dotyczących tego źródła...
ust. 1 P.t. może w drodze postanowienia ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem...

VI SA/Wa 2023/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-18

wskutek ujawnienia źródła jej pochodzenia uzasadnione byłoby wyłączenie informacji dotyczących tego źródła., Pamiętać przy tym należy, że przy budowie modelu operatora...
pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych...

VI SA/Wa 412/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-20

związanego z rynkiem telekomunikacyjnym i to jednego z największych. Ujawnienie takich danych, niezależnie nawet od źródła ich pochodzenia, mogłoby spowodować zarzut...
wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych. Dane wykorzystane...

VI SA/Wa 413/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-20

, niezależnie nawet od źródła ich pochodzenia, mogłoby spowodować zarzut narażenia przedsiębiorcy na ujawnienia jego tajemnicy i związaną z tym potencjalną szkodę. Znajomość...
, jeżeli udostępnienie tego materiału ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych. Dane wykorzystane przez Prezesa UKE do zasilenia...

VI SA/Wa 2641/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

tajemnicą przedsiębiorstwa O., w części, w której informacje zawarte w przedmiotowym piśmie nie zostały ujawnione w wersji jawnej 'Uzasadnienia wysokości kosztów...
[...] maja 2015 r. nr [...] oznaczonego tajemnicą przedsiębiorstwa O., w części, w której informacje zawarte w przedmiotowym piśmie nie zostały ujawnione w wersji jawnej...

VI SA/Wa 2006/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-16

jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa., Organ podkreślił, że ujawnienie danych przekazanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczących prowadzonej...
przez nich działalności, stanowiłoby zagrożenie dla interesów tych przedsiębiorców. Konieczne było zatem ograniczenie stronie prawa wglądu do akt z uwagi na groźbę ujawnienia...

VI SA/Wa 1679/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-15

do uznania ich za istotną tajemnicę przedsiębiorstwa i zostały objęte ograniczeniem prawa wglądu do nich. W ocenie Prezesa UKE, ujawnienie pozostałym stronom postępowania...
istniejących cech tajemnicy przedsiębiorstwa [...] Sp. z o.o. Trudno, w ocenie skarżącej spółki, dać wiarę temu, że ujawnienie jej struktury kapitałowej, czy też schematu grupy...

VI SA/Wa 2680/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-23

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,, - informacje nie są ujawnione do wiadomości publiczne...
nośnik i konkretne źródło danych miały zastosowanie w ich kalkulacji. Tabela ta odzwierciedla rozwiązania technologiczne spółki oraz know-how budowy modelu kalkulacji...

VI SA/Wa 3248/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-27

te nie zostały ujawnione w wersji jawnej pisma T. z dnia [...] sierpnia 2013r., nr pisma [...] oraz w piśmie z dnia [...] sierpnia 2013r., nr [...]., Jak wynika z akt sprawy...
, w drodze postanowienia, może ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy...
1   Następne >   +2   6