Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

III SA 1455/99 - Wyrok NSA z 2001-01-26

Skarbowa wskazała, że powołanie się na wyjaśnienia publikowane w Przeglądzie Podatkowym 1998 nr 10 nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem nie są one źródłem obowiązującego...
stanowić obowiązującego źródła wykładni prawa podatkowego., W uzasadnieniu decyzji z dnia 13.05.1999 r. /dotyczącej 1995 r./ wskazano ponadto, że w trakcie 1995 r. Fundacja...

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

nad ekonomicznymi. Nie może to być zatem działalność nastawiona na uzyskiwanie dochodów bądź tworzenie źródeł przychodów, i to zarówno przez jej organizatorów, jak i przez osoby...
na przykład akcji przez członków tej Fundacji lub inne osoby, to ze względu na ekonomiczny charakter akcji /są one potencjalnym źródłem przysparzania majątku właścicielom...

I SA/Kr 367/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-07

metodą dyferencyjną rozmiaru szkody spowodowanej ujawnionym naruszeniem. Działania Beneficjenta doprowadziły do ograniczenia uczciwej konkurencji i równego traktowania...
w sposób godzący w obowiązujący porządek prawny przy zastosowaniu wytycznych nie będących źródłem prawa, 7) Art. 7, 8, 11, 77 § 1, 80, 107 § 3 Kodeksu postępowania...