Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II FSK 326/08 - Wyrok NSA z 2009-06-19

r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu 1...
zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Z uzasadnienia wyroku wynikało...

II FSK 221/08 - Wyrok NSA z 2009-05-27

. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych za 2003 r. źródeł przychodu...
ustalenia H. G. zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodu za 2003 r., 2. Zaskarżony wyrok...

I SA/Gd 834/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-07

dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych p o s t a n...
źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Pismem nadanym na poczcie w dniu 18 maja 2017 r. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie...

II FZ 518/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-18

za 2009 rok z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanawia: oddalić zażalenie. 1. Postanowieniem z 7...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia sąd pierwszej instancji wskazał, iż wniosek o sporządzenie...

II FZ 542/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

fizycznych za 2001 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 17 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Sz 542/07...
fizycznych za 2001 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach., W dniu 3 lipca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wpłynęło...

II FZ 540/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

fizycznych za 2000 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 17 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Sz 541/07...
fizycznych za 2000 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach., W dniu 3 lipca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wpłynęło...

II FZ 544/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

fizycznych za 2000 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 17 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Sz 543/07...
fizycznych za 2000 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach., W dniu 3 lipca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wpłynęło...

II FZ 546/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

fizycznych za 2001 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 17 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Sz 544/07...
fizycznych za 2001 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach., W dniu 3 lipca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wpłynęło...

II FSK 735/09 - Postanowienie NSA z 2010-10-28

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: oddalić wniosek. II FSK 735/09...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 rok. Wnioskiem z dnia 13 października 2010 roku pełnomocnik A.D. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego...

II FSK 1418/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

podatniczce podatek dochodowy od osób fizycznych za 1998 r. w kwocie 62.462,30 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Organ I instancji...
przez podatnika przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu jest poniesienie w roku podatkowym określonych wydatków względnie zgromadzenie w tymże...
1   Następne >   +2   4