Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

IV SA/Wa 492/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

prowadzonych przez organy administracji, wiązać się ma z ujawnieniem danych osobowych., Jako przykłady tego typu regulacji można wskazać przepisy ustawy z dnia z dnia 24...
, równorzędnych w hierarchii źródeł prawa, ustaw (p.r.d., u.e.l. i u.d.p.), prawodawca zobowiązany był działać w granicach Konstytucji. Tylko w dwóch z nich (p.r.d....