Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X
  • Skarżony

III SA/Gd 991/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-19

przypadków ich prawa do poparcia wniosku w sprawie referendum. Czynności sprawdzające ujawniły również, że 86 numerów ewidencyjnych PESEL zostało na wykazach podane...
za prawidłowe poparcie jedynie 86., Komisarz Wyborczy wyjaśnił, że decydujące było jednak ujawnienie na złożonych wykazach aż 309 pozycji zawierających dane osób...

II OSK 3122/17 - Wyrok NSA z 2017-12-28

sprawdzająca wpisywała do aplikacji 'Źródło' numer PESEL kilkakrotnie., Ponadto wskazał, że osobnemu badaniu poddano treść wpisów, które zostały wykreślone przed złożeniem kart...
podpisów byłaby również mniejsza niż wymagana. Zaznaczył przy tym, że część podpisów, zakwestionowanych ze względu na podanie innego adresu niż ujawnionego w rejestrze...

II SA/Ol 384/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-06-01

, dokonano w oparciu o aplikację o nazwie ŹRÓDŁO do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych oraz moduł Centralny Rejestr Informacji Dodatkowych (CRID) w systemie Wsparcia Organów...
bowiem zweryfikowano, że adresy tych osób nie były zgodne z adresami ujawnionymi w rejestrze wyborców. Podobnie bezpodstawny jest zarzut naruszenia art. 7a i 8 k.p.a. poprzez...