Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Wa 1415/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

dla rozstrzygnięcia sprawy (czy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej), okazało się możliwe. Organ odwoławczy stwierdził, że skarżący nie ujawnił źródeł i środków...
źródeł dochodu, czy też nie zgromadził takiego majątku, który pozwala mu na utrzymanie się mimo braku pracy. W konsekwencji, OKSS w wezwaniu wskazała, że na podstawie...

III OSK 1617/21 - Wyrok NSA z 2022-12-08

się w trudnej sytuacji materialnej), okazało się możliwe. Organ odwoławczy stwierdził, że skarżący nie ujawnił źródeł i środków dowodowych w taki sposób, by umożliwiło...
określonymi w p.s.w. i u.ś.r., nie stwierdził jednak, że nie ma innych źródeł dochodu, czy też nie zgromadził takiego majątku, który pozwala mu na utrzymanie...

III SA/Lu 247/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

był ujawniony we wniosku i tym samym komisji znany. Skarżąca wpisała tę informację do rubryki wniosku o przyznanie pomocy materialnej, wskazując członków rodziny. Zdaniem...
organu powyższe nie oznacza jednak, że skarżąca ujawniła fakt istotny dla przyznawania pomocy materialnej, jakim jest uzyskiwanie przez ojca dochodu z tytułu renty...

III SA/Lu 246/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

na to, iż okoliczność uzyskania przez jej ojca dochodu z tytułu renty nie jest 'nowa', bowiem fakt posiadania przez ojca renty był ujawniony we wniosku i tym samym komisji...
jednak, że skarżąca ujawniła fakt istotny dla przyznawania pomocy materialnej, jakim jest uzyskiwanie przez ojca dochodu z tytułu renty. Załączone dokumenty, stanowiące komplementarną...

III SA/Lu 245/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

na to, iż okoliczność uzyskania przez jej ojca dochodu z tytułu renty nie jest 'nowa', bowiem fakt posiadania przez ojca renty był ujawniony we wniosku i tym samym komisji znany...
ujawniła fakt istotny dla przyznawania pomocy materialnej, jakim jest uzyskiwanie przez ojca dochodu z tytułu renty. Załączone dokumenty, stanowiące komplementarną część wniosku...

II SA/Wa 104/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

, w którym występuje wiele zapożyczonej treści, których autorzy nie zostali przez P. O. ujawnieni, i nosi ewidentnie znamiona plagiatu. Rada Wydziału wskazała też, że recenzenci przywołali...
fragmenty pracy autorstwa P. O., wskazując źródła ich pochodzenia oraz autorów, podkreślając, że w recenzowanej pracy nie ma informacji w postaci stosownych przypisów...

II SA/Wa 4088/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-20

przez autorkę. W ocenie organu pierwszej instancji, potwierdzony został podstawowy zarzut, że przy korzystaniu ze źródeł innych autorów strona nie ujawniła w stosownych...
prowadzenia pracy naukowej przez autorkę. Potwierdzony podstawowy zarzut, że przy korzystaniu ze źródeł innych autorów Strona nie ujawniła w stosowanych wzmiankach takiego sposobu...

I SA/Wa 1564/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-29

) - poprzez przyjęcie, że w rejestrze uczelni publicznych i ich związków nie podlega ujawnieniu data połączenia uczelni wskazująca na dzień utraty osobowości prawnej...
zwracano także uwagę, że ze względu na jawność rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (art. 29 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) ujawnienie...

II SA/Go 247/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-08-26

udokumentował źródła utrzymania rodziny (art. 88 ust. 5 p.s.w.n. oraz § 11 ust. 11 Regulaminu)., 3.3. Odnosząc się do zarzutów dotyczących postępowania Komisja Odwoławcza...
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o rodzinnej sytuacji dochodowej i majątkowej. Jednocześnie zobowiązano stronę do złożenia wyjaśnień co do źródeł dochodu jej ojca...

III SA/Łd 60/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-17

[...] zgodził się ze stanowiskiem i argumentacją zawartą w uzasadnieniu decyzji organu I instancji. Wskazał, że podstawowym źródłem prawa w uzyskaniu stypendium...
naruszenie przepisów postępowania w postaci art. 107 § 3 KPA poprzez brak podania źródła opinii wydanej rzekomo przez Komisję Prawną Krajowej Rady Doktorantów, na którą...
1   Następne >   +2   +5   7