Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Go 198/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-05-24

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (zwany również WSA), na skutek wyroku Naczelnego Sądu...
fizycznych za 2007r. w wysokości 94.129 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Jak wynika z akt, dotychczasowy przebieg sprawy...

VIII SA/Wa 189/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-19

z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2009 r. oddala skargę. 1.1. Przedmiotem skargi wniesionej...
fizycznych za 2009 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub z nieujawnionych źródeł przychodów, i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia...

III SA/Po 7/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-15

oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok, M. R. złożył zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw...
majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok, w piśmie z dnia 8 czerwca 2011 r. wyjaśnił...

III SA/Po 1009/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-29

czynności sprawdzających w sprawie ustalenia wysokości przychodów A nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2005 strona...
prowadzonych przez Naczelnika US w sprawie ustalenia wysokości przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2005...

I SA/Gl 642/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-01-24

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;, 5) weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej;, 6...
przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,, 2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego...

II FSK 4046/14 - Wyrok NSA z 2015-07-14

sprawy; art. 133 § 1 p.p.s.a. przez oparcie rozstrzygnięcia na hipotetycznym stanie sprawy ustalonym na podstawie nieujawnionych źródeł 'z urzędu', zamiast na aktach sprawy...

II FSK 3146/14 - Wyrok NSA z 2016-11-24

jest, że ciężar dowodu w tym wypadku spoczywa na organach podatkowych (poza wypadkami z nieujawnionych źródeł przychodu i ekskulpacji od odpowiedzialności zarządu spółek...

II FSK 777/15 - Wyrok NSA z 2017-04-13

w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na rzecz D. S. kwotę 2700 (słownie: dwa...
, że źródłem pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na zakup mieszkania w 2008 r. były darowizny od dziadków i rodziców oraz oszczędności na które składały się środki...

I SA/Wr 755/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-17

można by było potraktować, np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego samoobliczenia podatku na podstawie...
ustawowych terminów (por. art. 70 O.p.). Kryterium różnicującym sytuację podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku podatkowego (tutaj odmiennie...

I SA/Wr 756/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-17

sytuację podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku podatkowego (tutaj odmiennie można by było potraktować, np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100