Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 1215/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-31

zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów, lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2006 r...
w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2006r. w stosunku do A.Z. i W.Z....

I SA/Kr 1689/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

wysokości zobowiązania podatkowego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w, ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r...
., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym...

I SA/Gd 820/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-30

od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2010 r. postanawia: odrzucić skargę. L. D...
2015 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...

I SA/Kr 235/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-18

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. postanawia: - odrzucić skargę...
ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób...

I SA/Go 1289/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-15

[...] roku nr [...] w przedmiocie : zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 roku od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
lub pochodzących z nieujawnionych źródeł. postanawia : 1. odrzucić skargę. l SA/Go 1289/10, UZASADNlENlE, Skarżący I.K., K.K., M.K., R.K.-M., R.K. wnieśli skargę...

I SA/Kr 199/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-17

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011r. postanawia: -odrzucić skargę...
na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 11 grudnia 2014r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł...

I SA/Kr 1325/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-18

źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. postanawia: odrzucić skargę. We wniesionej...
z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. w kwocie 977 409,00 zł., Zarządzeniem...

VIII SA/Wa 527/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-18

z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2003 r. postanawia odrzucić skargę Skarżąca M.N. wniosła...
fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2003 r., Po rozpoznaniu wniosku M.N. o przyznanie...

VIII SA/Wa 446/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-05

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2004 r. postanawia : odrzucić skargę M. K.. Pismem z [...] marca 2011 r. M. K. (dalej...
postępowaniem kontrolnym w zakresie kontroli dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2004 r. Występując...

I SA/Sz 946/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-25

od zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1998 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych...
1998 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100