Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Op 51/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-24

objęto tylko te świnie, które były karmione paszą zawierającą niedozwolone białko pochodzenia zwierzęcego niewiadomego pochodzenia, gdyż właściciel nie ujawnił źródła...
nr [...] oraz nr [...] z dnia 23 września 2013 r. W sprawozdaniu z tego ostatniego badania ujawniono, że poddane analizie 3 preparaty osadu oraz 1 preparat surowca wykazał średnio na oznaczenie...

II SA/Op 52/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-10

pochodzenia, gdyż właściciel nie ujawnił źródła, nie przedstawił żadnych dokumentów odnośnie pochodzenia niedozwolonego białka pochodzenia zwierzęcego. W związku z tym organ...
administracyjnych, źródła prawa, przepisy ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz rozporządzeń unijnych. Wskazał też na cel i zasady postępowania odwoławczego, powołując...

IV SA/Po 195/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-18

we Wspólnocie, zoonozy, inne choroby lub jakąkolwiek przyczynę, która może stanowić źródło poważnego zagrożenia dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego, lub kontrola...
z cielętami ujemnymi wirusologicznie u wyżej opisanych sztuk bydła może stanowić źródło poważnego zagrożenia dla zdrowia zwierząt oraz ograniczenie w handlu zwierzętami...

IV SA/Po 328/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-09

ewentualnego ujawnienia choroby zakaźnej w przesyłce zwierząt. Choroba zakaźna niebieskiego języka aktualnie nie występuje na terenie Polski, a jest chorobą zwalczaną z urzędu...
skutków ujawnionej u zwierząt choroby. W toku tego postępowania strona nie kwestionowała wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez krajowe laboratorium...

II SA/Bd 432/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-10

źródło zagrożenia zdrowotnego. Nakazano, że czynności związane z zagospodarowaniem wskazanych w decyzji produktów należy wykonać pod nadzorem Powiatowego Lekarza...
., W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, że ustalenia organu oparte zostały na domniemaniu, że ujawnione w trakcie kontroli mięso i towar ze sklepu stanowią własność...

II SA/Bk 867/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-19

należy też potraktować stwierdzenie organu, że: 'zachodzi pewność, że źródłem pochodzenia ujawnionych w trakcie kontroli niedozwolonych przetworzonych białek zwierzęcych...
wskazał także, że dla rozstrzygnięcia sprawy nieistotne jest źródło pochodzenia białka, jak też to, czy obecność białka w paszy miała charakter ciągły czy incydentalny...

II OSK 1702/14 - Wyrok NSA z 2016-03-08

ujawniono, że poddano analizie 3 preparaty osadu oraz 1 preparat surowca i wykazano średnio na oznaczenie ponad 5 cząstek pochodzących ze zwierząt lądowych. Cząstki...
sposób ich pobierania ujawniony w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, jak i w decyzji organu I instancji. Na dowód swych wywodów odnośnie sposobu pobierania próbek dołączono...

II SA/Go 780/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-07

obu kategorii'. Reasumując, w związku z faktem, że uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego ujawnione na terenie działki w [...], należące do gospodarstwa M.B. stanowiła...
gospodarstwo rolne w której imieniu dokumenty podpisywał A.D., prowadząc działalność nadzorowaną, wobec ujawnienia nieprawidłowego postępowania z uppz przez grzebanie...

II SA/Op 622/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

leczeniu (brak ujawnienia stosowania w dniach 12-13 sierpnia 2013 r. leczenia drobiu dwoma antybiotykami: Giraxa 50 mg/g oraz Octacillin 500g), nie ma pewności, że w badanej...
lub inna dodana substancja o działaniu przeciwbakteryjnym, o której właściciel również nie poinformował PLW i rzeźni (również mogąca pochodzić z nielegalnego źródła, tj...

II SA/Lu 322/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-20

Społecznej, gdzie zlewki są wystawiane i mają do nich dostęp mieszkańcy miejscowości R., co stanowiło potencjalne źródło zakażenia zwierząt wirusem ASF. W ocenie organu...
, wyczerpująco zebranym i rozpatrzonym materiałem dowodowym. W protokole zaznaczono, że 'w przypadku tego ogniska afrykańskiego pomoru świń najbardziej prawdopodobnym źródłem...
1   Następne >   +2   5