Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol

II SA/Bd 1040/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-02-17

P.p.s.a. może wnieść każdy podmiot, który spełnia kryterium strony w danym postępowaniu administracyjnym ze względu na jego przedmiot (z reguły: ma interes prawny) - zob...
krąg podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi. Zgodnie z treścią tego przepisu, uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...

II SA/Gl 1157/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-10-10

prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
, indywidualny interes prawny do wniesienia skargi, jest podmiotem legitymowanym do występowania w tym postępowaniu, natomiast nie jest nim organ tej jednostki. Przyjmowano...

II SA/Bd 1616/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-02-02

, uprawnionym do wniesienia skargi (a więc także sprzeciwu) jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. W myśl unormowania art. 5 § 2...

II SA/Bd 398/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-05-16

. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej jako: 'P.p.s.a.'), uprawnionym do wniesienia skargi (a więc także sprzeciwu) jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała...

II SA/Bd 1618/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-02-09

do wniesienia skargi (a więc także sprzeciwu) jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. W myśl unormowania art. 5 § 2 Kodeksu...

II SA/Bd 642/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-10-03

(art. 64e p.p.s.a.)., Zgodnie z unormowaniem art. 50 § 1 p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi (a więc także sprzeciwu) jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

II SA/Gd 439/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-08-27

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym oraz inny podmiot, któremu ustawy...

VII SA/Wa 1891/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-11-05

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325; dalej: 'p.p.s.a.'), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych...

II SA/Lu 460/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-08-21

. 1302 ze zm.; dalej: 'p.p.s.a.'), uprawnionym do wniesienia sprzeciwu od decyzji kasacyjnej jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw...
Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu...

II SA/Gl 1460/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-12-14

P.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym oraz inny podmiot, któremu...
1   Następne >   +2   +5   +10   21