Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol

V SA/Wa 1036/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

zawarł stwierdzenie, iż jako uczestnika postępowania 'wskazuje (...) swojego pracodawcę [Firmę Handlową 'J.' S.A. - dop. Sądu], albowiem ma on interes prawny...
w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego, zaś z uwagi...

V SA/Wa 1037/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-29

zawarł stwierdzenie, iż jako uczestnika postępowania 'wskazuje (...) swojego pracodawcę [Firmę Handlową 'J.' S.A. - dop. Sądu], albowiem ma on interes prawny...
w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego, zaś z uwagi...

V SA/Wa 1036/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

ma on interes prawny w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy...
jej interesu prawnego, zaś z uwagi na zgłoszenie swojego udziału w postępowaniu przed organem drugiej instancji, spółka jest również stroną niniejszego postępowania., Postanowieniem...

V SA/Wa 1037/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

prawny w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu...
i poczyniła znaczne nakłady związane z zatrudnieniem cudzoziemca. Tym samym oczywistym jest, że spółka jako pracodawca ma interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy, a ponadto...

V SA/Wa 1035/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

stwierdzenie, iż jako uczestnika postępowania 'wskazuje (...) swojego pracodawcę [Firmę Handlową 'J.' S.A. - dop. Sądu], albowiem ma on interes prawny w rozstrzygnięciu...
tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego, zaś z uwagi...

V SA/Wa 1074/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-04

zawarł stwierdzenie, iż jako uczestnika postępowania 'wskazuje (...) swojego pracodawcę [Firmę Handlową 'J.' S.A. - dop. Sądu], albowiem ma on interes prawny...
w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego, zaś z uwagi...

V SA/Wa 1091/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

cudzoziemiec zawarł stwierdzenie, iż jako uczestnika postępowania 'wskazuje (...) swojego pracodawcę [Firmę Handlową 'J.' S.A. - dop. Sądu], albowiem ma on interes prawny...
w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego...

V SA/Wa 1092/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

zawarł stwierdzenie, iż jako uczestnika postępowania 'wskazuje (...) swojego pracodawcę [Firmę Handlową 'J.' S.A. - dop. Sądu], albowiem ma on interes prawny...
w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego, zaś z uwagi...

V SA/Wa 1034/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

stwierdzenie, iż jako uczestnika postępowania 'wskazuje (...) swojego pracodawcę [Firmę Handlową 'J.' S.A. - dop. Sądu], albowiem ma on interes prawny w rozstrzygnięciu...
tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego, zaś z uwagi...

V SA/Wa 1091/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

prawny w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu...
i poczyniła znaczne nakłady związane z zatrudnieniem cudzoziemca. Tym samym oczywistym jest, że spółka jako pracodawca ma interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy, a ponadto...
1   Następne >   +2   +5   +10   100