Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

III RN 190/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-01-18

non wprowadzenia ich na rynek. Jednak do wydania decyzji indywidualnej nie wystarczy zastosowanie normy generalnej. Konieczne jest jeszcze posiadanie informacji...
dotyczącej konkretnego stanu faktycznego, który w momencie wydawania decyzji już się zrealizował. Właśnie o tej informacji traktuje par. 2 pkt 1 rozporządzenia i dlatego używa...

II GSK 69/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

Sądu istotę legitymacji skargowej stanowi uprawnienie do żądania przeprowadzenia kontroli określonego aktu lub czynności organu administracji publicznej przez sąd...
stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów., Jak stanowi art. 73 §...

II SA/Rz 933/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-08-02

inwestycji celu publicznego jak również decyzji o warunkach zabudowy. Teren, na którym planowana jest działalność górnicza znajduje się na terenie zalewowym Q -10%. Zgodnie...
System Informacji Prawnej nr 190891))., Ocena, czy ukształtowanie sytuacji prawnej jednego podmiotu (właściwego adresata decyzji) istotnie wpłynie na sytuację prawną innych...