Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

II SA/Bd 931/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-12-11

to jest z okolicznością, że osoba prawna jako podmiot prowadzący zwykle działalność gospodarczą winien tak planować związane z nią koszty, by nie obciążać ogółu społeczeństwa...
potrzebą pokrycia za niego należności publicznoprawnych. Działalność gospodarcza jest tymczasem immanentnie związana z koniecznością ponoszenia kosztów ewentualnych sporów...

II SA/Rz 1372/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-20

wynikających z prowadzonej przez męża działalności gospodarczej., Z uwagi na to, że przedłożone po raz kolejny pełnomocnictwo dla EW z 2005 r. nie upoważniało...
działalnością gospodarczą, z uwagi na ściśle osobisty charakter tej sankcji. Stąd podjęto czynności mające na celu uzupełnienie braku należytego umocowania adwokat AS lub żony...

II SA/Rz 32/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-20

wynikających z prowadzonej przez męża działalności gospodarczej., Z uwagi na to, że przedłożone po raz kolejny pełnomocnictwo dla EW z 2005 r. nie upoważniało...
), jako związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, z uwagi na ściśle osobisty charakter tej sankcji. Stąd podjęto czynności mające na celu uzupełnienie braku...

II SA/Rz 31/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-20

wynikających z prowadzonej przez męża działalności gospodarczej., Z uwagi na to, że przedłożone po raz kolejny pełnomocnictwo dla EW z 2005 r. nie upoważniało...
), jako związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, z uwagi na ściśle osobisty charakter tej sankcji. Stąd podjęto czynności mające na celu uzupełnienie braku...

II SA/Sz 324/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-04-10

działalność gospodarczą pod firmą [...] kary pienieżnej w kwocie [...]zł za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej dz. nr [...] ul. [...] w S. bez zezwolenia zarządcy...

VI SA/Wa 1701/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-20

. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego. A. N. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 'N.' z siedzibą w B. (dalej 'skarżący') wniósł w dniu 25...

III SA/Łd 1025/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-01-30

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Krzemieniewska po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2020 r. sprawy ze sprzeciwu I. N. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji postanawia: odrzucić sprzeciw.

II SA/Rz 1314/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-01-08

niejawnym sprawy ze sprzeciwu S. D. - prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [...] z/s w J. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] września...

II SA/Bk 219/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-29

. nr [...] odmawiającą L. M., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą P. 'L..' L. M. w B., wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...
polegającego na budowie obiektów przeznaczonych na działalność usługowo-produkcyjną, składającą się z:, 1. Termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych...

II SA/Ol 444/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-20

lecz prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą A S z siedzibą w B., Wobec powyższego stosownie do art. 49 § 1 p.p.s.a skarżąca Spółka została wezwana do uzupełnienia...
1   Następne >   2