Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

II GSK 459/07 - Wyrok NSA z 2008-03-20

jego wniosku z dnia 27 czerwca 2006 r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do akt zgłoszenia w sprawie [...] możliwy jest na podstawie art. 251...
, wskazując, że art. 2 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zabrania podmiotom zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej żądać od korzystającego z prawa...

VI SA/Wa 711/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

nr [...] z dnia 31.05.207 r. oraz [...] z dnia 28.06.2007 r. są jawne, każdy może dostać do nich dostęp w drodze dostępu do informacji publicznej, referat 'Technologia...
organ administracji publicznej. Stąd pojęcie interesu prawnego jest kategorią istniejącą obiektywnie i wynika z prawa materialnego. Podstawę legitymacji procesowej stanowi...

VI SA/Wa 2179/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

) naruszenie przepisów procesowych, tj. art. 2, art. 10, art. 12 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. w zw. z art. 61 Konstytucji RP...
a nie swobodnej oceny dowodów., Jako niezasadny Sąd ocenił zarzut naruszenia przepisów postępowania art. 2, art. 10, art. 12 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

VI SA/Wa 853/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-25

elektroniczną, w którym w transakcji pierwszego typu następuje zbycie kodu dostępu w formie unikalnego ciągu znaków, odpowiadającego ściśle określonej wartości wyrażonej...
w pieniądzu, a w transakcji drugiego typu kod dostępu o określonej i trwale przypisanej mu wartości podlega zamianie na produkt, którego wartość nie przekracza wartości...

VI SA/Wa 501/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

gospodarczej, badanie opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, opinie, sondaże, pozyskiwanie informacji gospodarczych, usługi agencji informacji...
prezentów, druki zaproszeń, papierowe ozdoby;, - klasa 35: usługi polegające na rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, systematyzacji informacji...

VI SA/Wa 966/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

finansowe, informacje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet (home banking), operacje walutowe, wymiana pieniędzy...
wskazującym na usługi ujęte w zakresie ochrony spornego znaku, tj.: doradztwo finansowe, informacje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, banki z dostępem...

III RN 218/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

Przedsiębiorca, który domaga się dostępu do rynku w ten sposób, że chce opisowo oznaczać sprzedawane przez siebie towary, ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia...
dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Wnioskodawca ma niewątpliwie interes prawny w unieważnieniu znaku 100 PANORAMICZNYCH...

VI SA/Wa 1530/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-04

jego używania, lecz w celu zablokowania dostępu do rynku bądź wyeliminowania z rynku swoich konkurentów., Zdaniem wnoszącego sprzeciw, sporny znak nie posiada zdolności...
krzyżówkowych wskazana na ich okładce liczba stanowi wyłącznie informację o ich zawartości i nie wskazuje na pochodzenie danego towaru od określonego przedsiębiorcy...

VI SA/Wa 498/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-16

nastąpiło nie w celu jego używania, lecz w celu zablokowania dostępu do rynku, bądź wyeliminowania z rynku swoich konkurentów., Zdaniem wnoszącego sprzeciw, sporny znak...
czasopism krzyżówkowych ma już wieloletnią tradycję. Dla nabywców czasopism krzyżówkowych wskazana na ich okładce liczba stanowi wyłącznie informację o ich zawartości...

VI SA/Wa 2072/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

, przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi telekomunikacyjne; klasa 41: organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych...
materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami danych w komputerowych bazach danych...
1   Następne >   +2   +5   +10   37