Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

II SA/Gd 897/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-02-21

terytorialnego lub Skarbu Państwa są materiałami w rozumieniu powołanego przepisu., Przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
niż urzędowe jest zagwarantowany w art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, który mówi o dostępie do informacji publicznej w ogólności., Dostęp do informacji publicznej jest sam...

VII SA/Wa 911/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-25

) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;, II. prawami pokrewnymi przysługującymi...
odtworzenie; 6) nadawanie; 7) reemitowanie; 8) publiczne udostępnianie wideogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie...

VII SA/Wa 2026/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-26

; 7) publiczne odtworzenie; 8) nadawanie; 9) reemitowanie; 10) publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu...
są prowadzone negocjacje), 10) publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - 22...

I SA/Op 396/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-18

5 Ustawy. Zawarte w § 7 Regulaminu postanowienia, dotyczące zapewnienia dostępu do usług poprzez wskazanie jako źródło informacji wieloletnich planów rozwoju...
Ustawy, w myśl którego Regulamin powinien określać techniczne warunki dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Zawarty w ww. przepisie Ustawy zwrot 'warunki techniczne...

VII SA/Wa 1292/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-04

) reemitowanie,, 9) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym., W uzasadnieniu Minister...
satelity, 1) reemisja,, m) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym., Zezwolenie...

VII SA/Wa 910/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-25

i żądanie ww. informacji może być uznane za nadużywania uprawnień organizacji społecznej w celu uzyskania dostępu do prawnie chronionych informacji., Za błędne organ uznał...
uprawnień przysługujących organizacji społecznej w celu uzyskania dostępu do prawnie chronionych informacji i danych przedsiębiorców, podczas gdy wniosek dowodowy zmierzał...

I SA/Kr 917/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-04-16

do wiadomości publicznej, co do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Umowy dotyczące informacji technicznych lub technologicznych wymienionych...
przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej'., Od powyższej decyzji...

VII SA/Wa 1189/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-12

publikacji periodycznych, 2) odpłatnego udostępniania przez ośrodki informacji lub dokumentacji fragmentów publikacji periodycznych, 3) publicznego udostępniania utworów będących...
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym., P.Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu 23 marca 2011 r. zwróciła się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem...

FSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

o prawie autorskim, czyli towary sklasyfikowane w grupowaniu 0923-6 SWW /oprogramowanie na maszynowych nośnikach informacji dla systemów komputerowych/, podlegające...
0923-6, jako 'oprogramowanie na maszynowych nośnikach informacji dla systemów komputerowych'. Konsekwentnie więc oprogramowanie, które nie jest zapisane na maszynowych...