Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6339 Inne o symbolu podstawowym 633 X

III SA/Lu 97/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie przyznania osobie bezrobotnej zwrotnej pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego

II SA/Sz 1200/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-23

Sprawa ze skargi R. P. na czynność Starosty w przedmiocie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

IV SA/Gl 51/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Go 85/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-01

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek

II SA/Wa 350/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.D. na działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

II SA/Wa 350/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-09

Zażalenie na działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

II SA/Bd 4/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie dodatku aktywizacyjnego

II SA/Go 502/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-24

Wniosek w przedmiocie odmowy refundacji kosztów doposażenia stanowisk pracy

II SA/Bd 715/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu zwrotu refundacji

III SA/Lu 603/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-16

Sprawa ze skargi B. S. na pismo Prezesa SKO w przedmiocie skierowania do odbycia stażu
1   Następne >   +2   +5   +10   95